Projekt mobility Výzva 2017 – běh 2

Ve dnech 24. 4. – 26. 5. 2019 25 žáků naší školy vyjelo na měsíční stáž do Jižní Anglie v rámci projektu č.

projekt 2017-1-CZ01-KA 102-034942 – Zvyš svůj potenciál – zúčastni se stáže v zahraničí! 2. běh, který byl podpořen a financován z Programu Erasmus+.

Stáže se zúčastnili žáci 2. – 3. ročníků maturitních a učebních oborů, a to tříd:
EPO 3 – 4 žáci, IT3A – 3 žáci, IT3B – 4 žáci, DNS1 – 1 žák, PSP3 – 1 žák, MS3A – 3 žáci, MS3B – 2 žáci, 

MS2C – 2 žáci, MEZ2 – 1 žák, MEZ3 – 1 žák, OK2 – 2 žáci, PUZ2 – 1 žák. 14 žáků bylo neplnoletých (12 žáků – 17letých a 2 žáci – 16letí).
Projekt byl uskutečněn ve spolupráci se zahraničním partnerem Language Solution, Portsmouth, Velká Británie.

Náplň projektu

Během stáže účastníci pod dohledem přiděleného supervizora pracovali a plnili jednotky učení podle oboru a další úkolů podle potřeb firmy. V závěru stáže byli žáci hodnoceni ve firmách velmi pozitivně a kromě dokumentů podle principu ECVET a Europassu mobility dostali i doporučující dopisy.

Volný čas

Během volna a o víkendech byl pro účastníky zajištěn bohatý kulturní program s cílem poznání kultury Velké Británie. Prohlédli jsme si pamětihodnosti ve městech Portsmouth a Winchester, kde měli žáci prohlídku s průvodcem, navštívili jsme hrad Arundel. Nejvíce se žákům líbil výlet na ostrov Wight, kde jsme si prohlédli sídlo královny Viktorie Osbourne House, svezli jsme se otevřeným autobusem – double deckerem, prošli jsme si Alum Bay, což byl pro žáky velký zážitek.

Pro stmelení kolektivu byly pro žáky několikrát zorganizovány basketbalové a fotbalové zápasy. Také jsme navštívili tradiční britské restaurace spojené s večeří – pub.
Na závěr musím říci, že všichni naši žáci stáž v UK úspěšně zvládli a projekt byl určitě pro účastníky přínosem, jednak co se týče jejich profesního, tak i osobního růstu.

 

 

 

 

 

Prezentace o stáži Anglie – Mgr. Olga Myslíková
Prezentace o firmě Volaříková EPO3 2018/2019
Prezentace – My Company Analyze – Průšová EPO3 2018/2019
Prezemtace – Hlavatý IT3A 2018/2019
Prezentace – Kozlovský MS3B 2018/2019

Zkušenosti žáků se stážemi