Kurzy Profesní kvalifikace

jsou zaměřeny na získání nové užitečné dovednosti, získání nové kvalifikace a zvýšení, rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou kvalifikaci nezískala.

 

Díky tomu, že mezi členy našeho realizačního týmu jsou vysoce kvalifikovaní lektoři s dlouhodobou praxí, máme Ministerstvem průmyslu a obchodu opakovaně prodlouženou platnost: