Přehled a forma společné a profilové části maturitní zkoušky

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Povinné zkoušky  v roce 2023/2024 – zveřejněno

Společná témata maturitní zkoušky 2024 – zveřejněno 
Školní seznam literárních děl z ČJ a literatury Cizí jazyk – Anglický jazyk Cizí jazyk – Německý jazyk

Vytvoření  seznamu četby

Profilová témata maturitní zkoušky 2024 – zveřejněno 
Strojírenství Mechanik elektrotechnik
(všechna zaměření)
Informační technologie Ekonomika a podnikání
Mechanik seřizovač
Provozní technika

 

Upřesnění termínů profilových zkoušek v podzimním termínu MZ 2023

písemná práce z českého jazyka 5. září 2023, 7:50 učebna 303
písemná práce z anglického jazyka 6. září 2023, 7:50 učebna 303
praktická zkouška tříd DS 3 a DNS 2 7. září 2023, 7:50 učebna 303
praktická zkouška z ODV – elektro a strojní 7.– 8. září 2023 (konkrétní čas a učebnu Vám sdělí učitelé odborného výcviku
obhajoby maturitních prací tříd STR 4, IT 4A a IT 4B proběhnou ve stejném termínu jako ústní zkoušky dané třídy, vždy před zahájením ústních zkoušek
ústní profilové zkoušky budou probíhat od 11. do 19. září 2023, konkrétní termíny obdržíte ze studijního oddělení do e-mailové schránky, kterou jste uvedli na přihlášce k maturitní zkoušce.

Přejeme Vám hodně úspěchů.

Didaktické testy v podzimním období MZ 2023

Naši maturanti budou konat didaktické testy na níže uvedených spádových školách:
Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2
Pozvánky na didaktické testy obdržíte e-mailem od 17. srpna 2023.

Bližší informace k průběhu didaktických testů obdržíte na spádové škole.

Náhradní a opravné maturitní zkoušky v podzimním termínu 2023

Maturantům, kteří se hlásí k podzimnímu termínu opravných nebo náhradních maturitních zkoušek byly dnes do emailových schránek odeslány výpisy z přihlášky. V případě nesrovnalostí kontaktujte nejpozději 10. 7. 2023 studijní oddělení e-mailem studium@sstebrno.cz nebo na telefonní číslo 548 515 127.

Na výpisu z přihlášky je uveden mj. tzv. autentizační kód VPŽ (výsledkový portál žáka). Jedná se o generovaný kód, s jehož pomocí se mohou žáci registrovat na portál VPŽ a získávat některé dokumenty společné části maturitní zkoušky (pozvánka k didaktickým testům, protokol o výsledcích didaktických testů žáka, ohodnocený záznamový arch).

Připomínáme, že společná část MZ se na naší škole konat nebude, žáci budou na didaktické testy přeřazeni na jiné školy v Brně.

Od 1. srpna 2023 se žáci mohou začít registrovat na výsledkový portál žáka. Žákům registrovaným z jara budou výsledky zaslány automaticky, nemusí tedy svoji registraci obnovovat).

15. 8. 2023 – MŠMT nejpozději zveřejní jednotné zkušební schéma didaktických testů SČ MZ.
4. – 8. 9. 2023 – konání didaktických testů SČ MZ ve spádových školách.

Nedopatřením byly všem našim (i úspěšným maturantům) odeslány výpisy z přihlášky k jarnímu
termínu MZ 23. Na tyto e-maily nereagujte. Za chybu se omlouvám a děkuji Vám za pochopení.

Informace k přihlašování maturantů k opravným a náhradním zkouškám v termínu MZ 2023 – podzim

Didaktické testy společné části se v podzimním zkušebním období budou konat od 1. do 10. září 2023. Podrobný časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) bude znám do 15. srpna 2023.

Zkoušky profilové části se budou moci konat 1. – 20. září 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději do 25. srpna 2023.

  • přihlášky k podzimnímu termínu MZ – pro prvomaturanty 2023 zajistí třídní učitelé a odevzdají za třídu na studijní oddělení
  • ostatní bývalí žáci odevzdávají přihlášku přímo na studijním oddělení školy
  • u profilových zkoušek z českého jazyka a cizího jazyka uvádějte do přihlášky formu zkoušky:

ústní zkouška nebo písemná práce, případně obojí

Nejzazší termín odevzdání přihlášky je 26. června 2023. Na přihlášce k podzimnímu termínu je nutné uvést telefonní číslo maturanta.

Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 403 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.

Registrace na výsledkovém portálu žáka

Vážené maturantky, vážení maturanti, pro jarní termín MZ 2023 je možné se již hlásit na webových stránkách Cermatu do výsledkového portálu žáka. Na odkazu najdete i návod k registraci.

Účelem výsledkového portálu je poskytnout maturantovi dokumenty s výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky – žák prostřednictvím této služby obdrží pozvánku k didaktickým testům, protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF). Autentizační kód žáka je ve výpise z přihlášky, který maturant obdržel v prosinci 2022 do e-mailu.

Upozorňuji, že škola nemůže sdělovat maturantům výsledky hodnocení zkoušek (telefonem, e-mailem, a podobně), stejně tak nemůže zasílat výše zmíněné dokumenty.