Přehled a forma společné a profilové části maturitní zkoušky

Informace k přihlašování maturantů k opravným a náhradním zkouškám v termínu MZ 2023 – jaro

PŘIHLÁŠKA
Při vyplňování přihlášky k MZ 2023 – jaro křížkujete matematiku, český jazyk nebo cizí jazyk na první straně pouze tehdy, když se přihlašujete k didaktickému testu.

Přihlášení k ústní zkoušce nebo písemné práci z českého jazyka či cizího jazyka, křížkujete na druhé straně přihlášky, stejně jako ostatní profilové zkoušky – odborné ústní a praktické.
Názvy maturitních zkoušek pište přesně, včetně rozlišení „ústní“ zkouška, „písemná práce“. Přihlášku vyplňujte čitelně.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete doručit osobně na studijní oddělení, zaslat e-mailem na adresu studium@sstebrno.cz nebo poštou na adresu školy, nejpozději 1. prosince 2022. Do pravého horního rohu přihlášky uveďte své telefonní číslo.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Povinné zkoušky  v roce 2022/2023 – zveřejněno 5. 10. 2022

Společná témata maturitní zkoušky 2023 – zveřejněno 15. 10. 2022
Školní seznam literárních děl z ČJ a literatury Cizí jazyk – Anglický jazyk Cizí jazyk – Německý jazyk

Vytvoření  seznamu četby

Profilová témata maturitní zkoušky 2023 – zveřejněno 15. 10. 2022
Strojírenství Mechanik elektrotechnik
(všechna zaměření)
Informační technologie Ekonomika a podnikání
Mechanik seřizovač
Provozní technika