Přehled a forma společné a profilové části maturitní zkoušky

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

PŘIHLAŠOVÁNÍ k podzimnímu zkušebnímu období

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky je 25. červen 2024.

Na přihlášce k podzimnímu termínu je nutné uvést telefonní číslo maturanta. 

Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 406 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.

Letošní maturanti odevzdávají přihlášky k podzimnímu termínu  svým třídním učitelům (nebo na studijní oddělení). 

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konají ve stejném režimu jako v řádném termínu v době ukončení studia.

TERMÍNY pro jarní období MZ 2024

Písemné práce – všechny maturitní třídy
 16. duben 2024 Písemná práce z českého jazyka a literatury
 17. duben 2024 Písemná práce z cizího jazyka
Didaktické testy společné části maturitní zkoušky – všechny maturitní třídy
 2. květen  2024 Didaktický test – Matematika
 2. květen 2024 Didaktický test – Anglický jazyk
 3. květen 2024 Didaktický test – Český jazyk a literatura
 6. květen 2024 Didaktický test – Matematika rozšiřující – nepovinná zkouška
 6. květen 2024 Didaktický test – Německý jazyk
Praktické zkoušky, obhajoby, ústní zkoušky
Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konají ve stejném režimu jako v řádném termínu v době ukončení studia. (MS4C dle termínu řádných maturitních zkoušek třídy MS4B.)
 Třída Praktické zkoušky   Ústní část MZ Obhajoba maturitní práce
 EPO4A  8.–9. duben 2024 16.–21. květen 2024
 EPO4B 8.–10. duben 2024 30. květen–4. červen 2024
MS4A 25.–26. duben 2024 16.–21. květen 2024
MS4B 29.–30. duben 2024 22.–27. květen 2024
ME4A 8.–9. duben 2024 3–5. červen 2024
ME4B 18.–22. duben 2024 22.–27. květen 2024
ME4C 10.–12. duben 2024 28.–31. květen 2024
 DNS2 25. duben 2024 3–5. červen 2024
 DS3 25. duben 2024 3–5. červen 2024
 IT4A 17.–22. květen 2024 16. květen 2024
 IT4B 24.–28. květen 2024 23. květen 2024
STR4 29.–31. květen 2024 28. květen 2024

 POVINNÉ zkoušky  v roce 2023/2024  [*.pdf]

Společná témata maturitní zkoušky 2024 – zveřejněno 
Školní seznam literárních děl z ČJ a literatury Cizí jazyk – Anglický jazyk Cizí jazyk – Německý jazyk

Vytvoření  seznamu četby

Profilová témata maturitní zkoušky 2024 – zveřejněno 
Strojírenství Mechanik elektrotechnik
(všechna zaměření)
Informační technologie Ekonomika a podnikání
Mechanik seřizov
Provozní technika

KRITÉRIA hodnocení zkoušek profilové části

Strojírenství Mechanik elektrotechnik
(všechna zaměření)
Informační technologie Ekonomika a podnikání
Mechanik seřizovač
Provozní technika

REGISTRACE na výsledkovém portálu žáka

Vážené maturantky, vážení maturanti,

pro jarní termín MZ 2024 je možné se již přihlásit na webových stránkách Cermatu do výsledkového portálu žáka. Zde najdete i „Postup pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů“.

Účelem výsledkového portálu je poskytnout maturantům dokumenty společné části maturitní zkoušky. Žák prostřednictvím této služby obdrží pozvánku k didaktickým testům společné části, protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF).

Registrace je platná do konce kalendářního roku a vztahuje se i na podzimní zkušební období. Autentizační kód žáka, který je zapotřebí pro registraci, naleznete ve výpise z přihlášky, který maturant obdržel v prosinci 2023 do e-mailu.

Upozorňuji, že škola nemůže sdělovat maturantům výsledky hodnocení zkoušek (telefonicky, e- mailem,  a podobně), stejně tak nemůže zasílat výše zmíněné dokumenty.

PŘIHLAŠOVÁNÍ k jarnímu zkušebnímu období

Nejzazší termín pro odevzdání přihlášky je 1. prosince 2023. Na přihlášce k jarnímu termínu je nutné uvést telefonní číslo maturanta. Přihláška se podává na tiskopisu [PDF, 406 kB] stanoveném maturitní vyhláškou.

Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu se konají ve stejném režimu jako v řádném termínu v době ukončení studia.