Přehled a forma společné a profilové části maturitní zkoušky

Registrace na výsledkovém portálu žáka

Vážené maturantky, vážení maturanti, pro jarní termín MZ 2023 je možné se již hlásit na webových stránkách Cermatu do výsledkového portálu žáka. Na odkazu najdete i návod k registraci.

Účelem výsledkového portálu je poskytnout maturantovi dokumenty s výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky – žák prostřednictvím této služby obdrží pozvánku k didaktickým testům, protokol o výsledcích didaktických testů žáka a ohodnocené záznamové archy didaktických testů v elektronické podobě (ve formátu PDF). Autentizační kód žáka je ve výpise z přihlášky, který maturant obdržel v prosinci 2022 do e-mailu.

Upozorňuji, že škola nemůže sdělovat maturantům výsledky hodnocení zkoušek (telefonem, e-mailem, a podobně), stejně tak nemůže zasílat výše zmíněné dokumenty.

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Povinné zkoušky  v roce 2022/2023 – zveřejněno 5. 10. 2022

Společná témata maturitní zkoušky 2023 – zveřejněno 15. 10. 2022
Školní seznam literárních děl z ČJ a literatury Cizí jazyk – Anglický jazyk Cizí jazyk – Německý jazyk

Vytvoření  seznamu četby

Profilová témata maturitní zkoušky 2023 – zveřejněno 15. 10. 2022
Strojírenství Mechanik elektrotechnik
(všechna zaměření)
Informační technologie Ekonomika a podnikání
Mechanik seřizovač
Provozní technika

Informace k přihlašování maturantů k opravným a náhradním zkouškám v termínu MZ 2023 – jaro

PŘIHLÁŠKA
Při vyplňování přihlášky k MZ 2023 – jaro křížkujete matematiku, český jazyk nebo cizí jazyk na první straně pouze tehdy, když se přihlašujete k didaktickému testu.

Přihlášení k ústní zkoušce nebo písemné práci z českého jazyka či cizího jazyka, křížkujete na druhé straně přihlášky, stejně jako ostatní profilové zkoušky – odborné ústní a praktické.
Názvy maturitních zkoušek pište přesně, včetně rozlišení „ústní“ zkouška, „písemná práce“. Přihlášku vyplňujte čitelně.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete doručit osobně na studijní oddělení, zaslat e-mailem na adresu studium@sstebrno.cz nebo poštou na adresu školy, nejpozději 1. prosince 2022. Do pravého horního rohu přihlášky uveďte své telefonní číslo.