Aktuální projekty

Projekt: „Šablony OP JAK“
Projekt „Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Projekt “iKAP JMK II”
Projekt „Centrum přesného strojírenství”
Projekt „Kybernetická bezpečnost
Projekt „Škola progresivních průmyslových technologií
Projekt „PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“
Projekt  „Vzdělaný učitel – úspěšný absolvent“
Projekt  „Pracoviště mechatronického CNC obrábění

Cílem projektu je vytvoření školního pracoviště, které nákupem 4 mechatronických CNC soustruhů pozitivně ovlivní konkurenceschopnost absolventů školy na trhu práce.

Projekt „Regionální centrum víceosého obrábění“
Hlavním cílem projektu je zajistit lepší uspokojování potřeb trhu práce v JMK.
Projekty OPVK
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji
„Pojďme se dotknout ICT”
logo-univ3 Projekt UNIV 3 – podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
www.univ.cz
Projekt ZŠO – Zdravá škola Olomoucká v rámci celostátního programu Škola podporující zdraví
Jako gestorská škola jsme se zapojili do
Přehlídky – České ručičky
Projekt
Nová závěrečná zkouška – Žáci naší školy skládají novou závěrečnou zkoušku
erasmus-plus Erasmus Plus – dřívější Leonardo Da Vinci

Seznam projektů včetně údajů pro tvorbu projektů