Účast žáků naší školy v Síti Euroučňů pokračuje!

Dne 15.–16. března 2024 proběhlo národní setkání v Praze, kde se účastníci z celé České republiky, včetně dvou žáků naší školy Patrika Havelky a Vojtěcha Sysla ze třídy DNS 1, účastnili workshopů, teambuildingových aktivit, besed a diskusí. Národní setkání bylo pro účastníky velmi přínosné a zajímavé.

EuroApprentices Network neboli Síť Euroučňů vznikla v roce 2017 v rámci Agendy dovedností pro Evropu z iniciativy několika národních agentur programu Erasmus+. V roce 2023 je do jejích aktivit zapojeno kromě Česka ještě Německo, Rakousko, Finsko, Španělsko, Polsko, Portugalsko, Itálie, Belgie a Rumunsko. Cílem iniciativy je propojit studenty odborných škol z různých zemí, kteří absolvovali zahraniční stáž s programem Erasmus+, a podpořit je ve sdílení jejich zážitků a zkušeností s veřejností. Snahou je informovat potenciální zájemce o přínosech programu a o příležitostech, které mladým lidem nabízí.

 

Co nám řekne Patrik Havelka, jenž se Národního setkání účastní již podruhé?

„Hned, jak jsme dorazili, jsem pocítil rozdíl oproti minulému roku. Díky skvělým ice breaking (seznamovacím) programům již od začátku akce na místě panovala skvělá nálada. Asi by nikdo nepoznal, že se s většinou lidí sotva znám.

V pátek nás kromě seznámení se s novými účastníky čekal blok několika workshopů, kde jsme mohli s ostatními účastníky sdílet své dojmy a zkušenosti hlavně z projektů Erasmus+. Také jsme se zamysleli nad motivy Evropských studentských projektů a jak můžou, a nejen nás, ovlivnit do budoucna. Večer nás kromě teambuildingu ve VR parku čekala společná večeře, jež zakončila první den a už jen zbývalo se těšit na druhý den.

Sobota byla nabitá dalšími workshopy a teambuildingy, za zmínku stojí hra zaměřená na komunikaci, která prokládala programy, v nichž jsme měli možnost položit základní kámen našich projektů v rámci Evropského sboru solidarity. Také byla příležitost sdílet své zkušenosti ze stáží v anglickém jazyce. Ano, nemluvili jsme jen česky, to je součástí života evropského studenta, schopnost domluvit se více než jen domácím jazykem.

Setkání uteklo jak voda, už jsme se jen rozloučili s ostatními účastníky a vydali se na cestu zpátky do našich domovů. Kdo ví, co nás čeká dál? Třeba snad setkání ambasadorů Sítě Euroučňů se zastoupením z Belgie, Rakouska a Česka.“

Co Vás čeká dál? Jak to vypadá s Mezinárodním setkáním Euroučňů ve Finsku?

„S Vojtou jsme se shodli, že je nám líto, že se letos ani jeden nezapojíme, čeká nás totiž účast v projektu Erasmus+, kdy se opět zúčastníme odborné stáže ve firmách poblíž hlavního města Irska, Dublinu. Avšak tentokrát, oproti účasti před dvěma lety, na tři měsíce!

Děkuji Olomoucké za šanci zúčastnit se těchto projektů a budu se těšit na další příležitosti, o kterých budu moci zase vyprávět.“

Patrik Havelka, DNS1 a Mgr. Olga Myslíková