Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

Přijímací řízení letos prochází velkými změnami – nově můžete podat přihlášku až na 3 obory/školy, a to jedním ze tří způsobů. Věnujte proto, prosím pozornost následujícím informacím.

1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

5 „Pé“ pro přihlašování do 1. kola přijímacího řízení
Promyslete pro a proti a vyberte obory/školy a jejich pořadí pro zápis na přihlášku.
Pořadí oborů/škol musí být shodné na všech třech přihláškách.
Pořadí oborů/škol nelze později měnit, proto vybírejte pečlivě.
Přiložte požadované dokumenty buď jako fotografie nebo je naskenujte.
Přihlášky zadejte v DIPSY nebo doručte do školy podle zvoleného způsobu podání přihlášky.

Důležité termíny

Podávání přihlášek  1. až 21. února 2024
Jednotná přijímací zkouška
řádný termín
12. a 15. dubna 2024
Jednotná přijímací zkouška
náhradní termín po řádné omluvě
29. a 30. dubna 2024
Zveřejnění výsledků 15. května 2024

Počty přijímaných uchazečů pro I. kolo přijímacího řízení

STUDIJNÍ OBORY

délka studia: 4 roky
forma studia: denní
ukončení studia: maturitní vysvědčení

hodnocení na vysvědčeních potvrzené ZŠ: ANO
u  maturitních oborů přepočítáváme výsledky ze tří posledních pololetí základní školy (obvykle I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku) na body pro stanovení pořadí. Známky tedy dodejte potvrzené základní školou společně s přihláškou.
jednotná přijímací zkouška (JPZ):  ANO
u maturitních oborů musí uchazeč skládat jednotnou přijímací zkoušku z CERMATU a získané body z této JPZ připočteme k bodům ze ZŠ a stanovíme pořadí.
OBORY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
název kód oboru* potvrzení lékaře** počet přijímaných kritéria 1. kolo
Informační technologie 18-20-M/01 NE 60
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 NE 30
Technické lyceum 78-42-M/01 NE 30
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 NE 30
Strojírenství 23-41-M/01 ANO 30
Mechanik seřizovač, Obráběč kovů 23-45-L/01
23-56-H/01
ANO 30
Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-41-L/01
26-52-H/01
ANO 90
Technik puškař 23-69-L/01 ANO 30
Vysvětlivka:
* kód oboru uvádějte na přihlášku
**LÉKAŘ ANO – u takto označených oborů požadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru. Dohlédněte, aby byl kód a název oboru na potvrzení od lékaře uveden SPRÁVNĚ.

UČEBNÍ OBORY

délka studia: 3 roky
forma studia: denní
ukončení studia: výuční list

hodnocení na vysvědčeních potvrzené ZŠ: ANO
u učebních oborů přepočítáváme výsledky ze tří posledních pololetí základní školy (obvykle I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku) na body pro stanovení pořadí. Známky tedy dodejte potvrzené základní školou společně s přihláškou.
jednotná přijímací zkouška (JPZ):  NE
u učebních oborů se NEKONÁ
OBORY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
název kód oboru* potvrzení lékaře** počet přijímaných kritéria 1. kolo
Strojní mechanik 23-51-H/01 ANO 10
Obráběč kovů 23-56-H/01 ANO 30
Puškař 23-69-H/01 ANO 20
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01 ANO 30
Vysvětlivka:
* kód oboru uvádějte na přihlášku
**LÉKAŘ ANO – u takto označených oborů požadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru. Dohlédněte, aby byl kód a název oboru na potvrzení od lékaře uveden SPRÁVNĚ.

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

délka studia: 2 roky
forma studia: denní
ukončení studia: maturitní vysvědčení

hodnocení na vysvědčeních potvrzené ZŠ: NE
potvrzení lékaře: ANO
požadujeme potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru. Dohlédněte, aby byl kód a název oboru na potvrzení od lékaře uveden SPRÁVNĚ.
jednotná přijímací zkouška (JPZ):  ANO
u maturitních oborů musí uchazeč skládat jednotnou přijímací zkoušku z CERMATU a získané body z této JPZ připočteme k bodům za I. pololetí střední školy a stanovíme pořadí.
OBORY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
název kód oboru* počet přijímaných kritéria 1. kolo
Provozní technika – denní forma 23-43-L/51 30
Vysvětlivka:
* kód oboru uvádějte na přihlášku