Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

.

II. kolo přijímacího řízení

 

na maturitní obor TECHNICKÉ LYCEUM: 
– přijímáme 8 žáků
– podání přihlášky do 24. 5. 2024
– přijímací zkoušky se nedělají
                                                                                   Více zde!
na maturitní obor TECHNIK PUŠKAŘ
– přijímáme 1 žáka
– podání přihlášky do 24. 5. 2024
– přijímací zkoušky se nedělají
                                                                                   Více zde!
VYSVĚTLIVKY K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Výsledky I. kola přijímacího řízení

MATURITNÍ OBORY

VÝSLEDKY

název kód oboru
Informační technologie 18-20-M/01
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
Technické lyceum 78-42-M/01
Ekonomické lyceum 78-42-M/01
Strojírenství 23-41-M/01
Mechanik seřizovač, Obráběč kovů 23-45-L/01; 23-56-H/01
Technik puškař 23-69-L/01
Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-41-L/01
26-52-H/01

UČEBNÍ OBORY

VÝSLEDKY

název kód oboru
Strojní mechanik 23-51-H/01
Obráběč kovů 23-56-H/01
Puškař 23-69-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝSLEDKY

název kód oboru
Provozní technika – denní forma 23-43-L/51