Přijímací řízení na školní rok 2024/2025

SŠTE Olomoucká nebude vyhlašovat 3. a další kola přijímacího řízení!

Děkujeme za Váš zájem, ale máme naplněnu kapacitu oborů, kterou nemůžeme překročit.

Výsledky II. kola přijímacího řízení

MATURITNÍ OBORY

VÝSLEDKY

název kód oboru
Technické lyceum 78-42-M/01
Technik puškař 23-69-L/01

Přijatým uchazečům budou zaslány potřebné dokumenty a  informace e-mailem.

Výsledky I. kola přijímacího řízení

MATURITNÍ OBORY

VÝSLEDKY

název kód oboru
Informační technologie 18-20-M/01
Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
Technické lyceum 78-42-M/01
Ekonomické lyceum 78-42-M/01
Strojírenství 23-41-M/01
Mechanik seřizovač, Obráběč kovů 23-45-L/01; 23-56-H/01
Technik puškař 23-69-L/01
Mechanik elektrotechnik, Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-41-L/01
26-52-H/01

UČEBNÍ OBORY

VÝSLEDKY

název kód oboru
Strojní mechanik 23-51-H/01
Obráběč kovů 23-56-H/01
Puškař 23-69-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje 26-52-H/01

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM

VÝSLEDKY

název kód oboru
Provozní technika – denní forma 23-43-L/51