Přínosy a zkušenosti z akce „Meet the Champions of Excellence“ v Bruselu


Dne 23. února jsem měl tu čest účastnit se akce „Meet the Champions of Excellence“ pořádané v Bruselu pod záštitou Evropské komise. Tato akce byla zaměřena na vyzdvihnutí možností a příležitostí, které nabízí odborné vzdělávání, včetně odborných stáží v zahraničí v rámci projektu Erasmus+. Jako reprezentant naší školy a ambasador české Sítě Euroučňů, jsem měl možnost sdílet své zkušenosti a poznatky o přínosech tohoto programu pro mladé lidi z celé Evropské unie.

Již den před oficiálním začátkem akce jsem dorazil do Bruselu, aby bylo dostatek času prozkoumat toto evropské město a jeho pamětihodnosti. První zastávkou mého osobního objevitelského výletu bylo Atomium, jedna z ikon Bruselu. Tato architektonická perla, původně vystavěná pro Expo 58, je významnou ukázkou 50. let 20. století a modernistického designu. Prohlédnutí Atomia, jak z vnějšku tak zevnitř, nabízí fascinující pohledy a zasvěcuje do historie a významu této stavby. Nedaleko Atomia jsem navštívil muzeum průmyslového designu, které ukazuje vývoj designových trendů a technologií.
Následně jsem se přesunul do historického centra Bruselu, kde jsem procházel úzkými uličkami a obdivoval místní architektonické skvosty, včetně slavného Grand-Place, které je známé svou unikátní směsí gotické, barokní a renesanční architektury. Toto náměstí, které je často považováno za jedno z nejkrásnějších v Evropě, bylo ideálním místem pro pochopení historického a kulturního bohatství města. Den jsem zakončil návštěvou muzea automobilů, kde jsem mohl obdivovat kolekci historických i moderních vozidel, které nám ukazují vývoj automobilového průmyslu.
Po ubytování v hotelu, který mi byl zprostředkován Evropskou komisí, asi 15 minut chůze od místa konání akce, jsem se setkal s dalšími dvěma Euroučni z Rakouska a Německa, se kterými jsem se akce účastnil. Bylo to příjemné posezení u večeře, při které jsme probrali hodně společných témat a rovněž se domluvili na detailech naší účasti na akci.
Další den, po prohlídce sídla Evropského hospodářského a sociálního výboru a setkání s dalšími účastníky, jsme se vydali na akci. První částí akce byla diskuze s vítězi soutěží EuroSkills a WorldSkills. Během diskuze zazněly názory a poznatky mladých účastníků akce o odborném vzdělávání v Evropské unii a hledaly se způsoby, jak odborné vzdělávání zatraktivnit. V panelové diskuzi byli zapojeni i eurokomisař Nicolas Schmid a prezident EESC Oliver Röpke. Následně jsem se přesunul k propagačnímu stánku projektu Erasmus+, kde jsem plnil poslání Sítě Euroučňů – pomocí vlastních zkušeností a zážitků zviditelňovat a propagovat projekt Erasmus+, komunikovat s účastníky setkání, vyprávěl jsem i o své stáži, o Síti Euroučeň.
Celá akce byla skvěle zvládnutá, naplánovaná a připravená. Stejně jako další účastníci akce jsem si setkání velmi užil. Měl jsem možnost předat své zkušenosti a poznatky s programem Erasmus+ a jeho přínosy mladým lidem z Evropské unie, popovídat si s Euroučni z jiných zemí, povyprávět o přínosech tohoto programu v odborném vzdělávání, ukázat možnosti, které nabízí, a zviditelnit jak naši zemi, tak i naši školu. Věřím, že setkání a poznatky z něho budou přínosem pro odborné vzdělávání v EU a pro moji práci ambasadora sítě Euroučeň.

Závěrem bych chtěl poděkovat Domu zahraniční spolupráce, mé škole – SŠTE Brno, Olomoucká a Evropské komisi za možnost zúčastnit se takového setkání.

Vojtěch Sysel, DNS1