Zpět k Žáci a rodiče

Termínový kalendář školního roku 2020/2021

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 1. 9. 2020 (Út)
Zahájení výuky dálkového studia podle rozvrhu 1. 9. 2020 (Út)
Písemná závěrečná zkouška – termín září 1. 9. 2020
Podzimní maturitní zkoušky – společná část 1. 9. – 3. 9. 2020
Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu 2. 9. 2020
Adaptační seminář 1. ročníků 7. 9. – 11. 9. 2020
Odborná praxe MS4A, MS4C, ME4B, IT4A 7. 9. – 11. 9. 2020
Odborná stáž v podnicích, Výzva 2018, Bratislava přesunuto
Praktické maturitní zkoušky z ODV – MS 7. 9. – 10. 9. 2020
Praktické maturitní zkoušky z ODV – ME 7. 9. – 10. 9. 2020
Praktické maturitní zkoušky z odb. předmětů IT 7. 9. 2020
Praktické maturitní zkoušky z odb. předmětů EPO 7. 9. 2020
Odborná praxe MS4A, MS4C, ME4B, IT4A, EPO4 14. 9. – 18. 9. 2020
Ústní maturitní zkoušky – DS, DNS, EPO 14. 9. 2020
Ústní maturitní zkoušky – IT 14. 9. 2020
Ústní maturitní zkoušky – ME 17. 9. 2020
Ústní maturitní zkoušky – MS 18. 9. 2020
Odborná praxe IT4B, PSP4, EPO4 21. 9. – 25. 9. 2020
Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti (1. kolo) bude upřesněno
Praktická závěrečná zkouška – termín září 21. 9. – 25. 9. 2020
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek 25. 9. – 29. 9. 2020
Soutěž „Tvoř s 3D tiskem a laserem“ v rámci projektu KaPoDAV bude upřesněno
Logická olympiáda pro studenty IT 1. 9. – 30. 9. 2020
Vydání maturitních vysvědčení po ústní zkoušce (do 3 dnů)
Den české státnosti (státní svátek) 28. 9. 2020 (Po)
Ústní závěrečná zkouška – termín září 30. 9. 2020

 

ŘÍJEN

Odborná praxe IT4B, PSP4 28. 9. – 2. 10. 2020
MSV Brno 2020 exkurze – MS3, PSP3, OK3, PUZ3, ME3A a část ME3B zrušeno z důvodu vládních opatření proti šíření Covid-19
Projekt Erasmus+, výjezd žáků do Chorvatska 4. 10. – 17. 10. 2020
Odborná praxe MS4B, ME4A 5. 10. – 9. 10. 2020
Přebor školy ve stolním tenisu 2. 10. 2020
Vypsání témat maturitních závěrečných prací PSP4 14. 10. 2020
Zadání témat maturitních závěrečných prací PSP4 27. 10. 2020
Odborná praxe MS4B, ME4A 12. 10. – 16. 10. 2020
Sportovní den OMU pro 3. a 4. ročníky dle propozic
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Erasmus Days 15. – 17. 10. 2020
Gaudeamus Brno 2020 – veletrh pomaturitního studia zrušeno z důvodu vládních opatření proti šíření Covid-19
„Bankéři do škol“ – projekt České bankovní asociace (KaPoDAV) bude upřesněno
Vznik samostatného československého státu (státní svátek) 28. 10. 2020 (St)
Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2020
Přebor školy v basketbalu pro 3. ročníky 27. 10. 2020
Projekt Erasmus+, výjezd žáků do Anglie 27. 10. – 29. 11. 2020

 

 

LISTOPAD

Povinná četba kukátkem dramatu – výukový den pro 1. ročníky mat oborů v CVČ Lužánky dle rozpisu
Výukové programy EVVO dle propozic
KaPoDAV – projekt Experti do škol: Ekonomie chudoby a daní u nás a ve světě 6. 11. 2020
Přednáška pro rodiče žáků 1. ročníků s protidrogovou tematikou 9. 11. 2020
Třídní schůzky s rodiči 1. a 2. ročníků 9. 11. 2020
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) 17. 11. 2020 (Út)
Festival vzdělávání – XXV. Veletrh středních škol v Brně na BVV zrušeno z důvodu vládních opatření proti šíření Covid-19
Přírodovědný Klokan dle propozic
Logická olympiáda pro obor Informační technologie 15. – 30. 11. 2020
Turnaj HeartStone bude upřesněno
Soutěž v programování „Kasiopea“ 1. kolo bude upřesněno
Třídní schůzky s rodiči 3. a 4. ročníků 23. 11. 2020
Den otevřených dveří 28. 11. 2020 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Soutěž Best in English 27. 11. 2020

 

 

PROSINEC

Podání přihlášek k maturitní zkoušce – jarní termín nejpozději 1. 12. 2020
Recitační soutěž 1. 12. 2020
Písemná závěrečná zkouška – termín prosinec 2. 12. 2020
Praktická závěrečná zkouška – termín prosinec  3. 12. – 5. 12. 2020
Vánoční turnaj v přehazované 4. 12. 2020
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek – 3. termín 6. 12. 2020
Ústní závěrečná zkouška – termín prosinec 9. 12. 2020
Den otevřených dveří 12. 12. 2020 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

“Jak se učit” – výchovná akce ŠPP pro žáky 1. ročníků 16. 12. – 17. 12. 2020
Přebor školy ve volejbale pro 4. ročníky 18. 12. 2020
Školní filmové představení ve Velkém Špalíčku (PUZ1, MS2A, MS2B, OK2, PSP3, MS3A, MS3B, DNS1, DNS2) 22. 12. 2020
Ekonomická olympiáda 23. 11. – 4. 12. 2020
Soutěž v Kybernetické bezpečnosti 23. 12. – 22. 1. 2021
Olympiáda z českého jazyka a literatury dle propozic
Planetárium – 3. ročníky bude upřesněno
Filmové představení v kině ART bude upřesněno
Výukové programy EVVO dle propozic
Beseda o Austrálii a Novém Zélandu bude upřesněno
Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

 

 

LEDEN

Začátek vyučování po vánočních prázdninách 4. 1. 2021 (Po)
Předmětové zkoušky žáků dálkového studia dle vypsaných termínů
Projekt KaPoDav – Finančně gramotná škola – spolupráce se SŠ bude upřesněno
Den otevřených dveří 9. 1. 2021 (So)

(8:00 – 12:00 hod)

Jednotné zkušební schéma společné části MZ 2021 stanovené MŠMT 15. 1. 2021
Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí školního roku 22. 1. 2021 do 12:00 hod
Den otevřených dveří 23. 1. 2021 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 25. 1. 2021 do 16:00 hod
Certifikace v ovládání účetního SW Pohoda 25. 1. – 5. 2. 2022
Pedagogická porada – klasifikační porada za I. pololetí školního roku 26. 1. 2021
Výukové programy EVVO dle rozpisu
Získání certifikátu CISCO za moduly I. pololetí (3. a 4. ročníky) 27. 1. 2021
Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí školního roku 28. 1. 2021
Pololetní prázdniny 29. 1. 2021 (Pá)
Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení 31. 1. 2021

 

 

ÚNOR

Ekonomická olympiáda – krajské kolo bude upřesněno
Soutěž v programování „Vyšší programovací jazyky“ bude upřesněno
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník bude upřesněno
Přebor školy v silovém víceboji 15. 2. 2021
Soutěž v účetnictví – „Účetní tým“ bude upřesněno
Přebor školy ve šplhu 15. 2. 2021
Regionální kolo SOD oboru mechanik seřizovač bude upřesněno
Školní soutěž sudoku 15. 2. 2021
Jarní prázdniny 22. – 28. 2. 2021
Výukové programy EVVO dle propozic
Odevzdání maturitní závěrečné práce PSP4 28. 2. 2021 do 12:00 hod

 

 

BŘEZEN

Termín pro podání přihlášek uchazečů o studium  do 1. 3. 2021
Výukové programy EVVO dle propozic
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník – 3. turnus 5. – 9. 3. 2021
Regionální kolo SOD oboru obráběč kovů bude upřesněno
Ampér – veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace – účast ME3 (zaměření IT, MMT) a MEZ3 16. – 19. 3. 2021 (Covid-19)
Regionální kolo SOD oboru zámečník, strojní mechanik, puškař, nástrojař bude upřesněno
Třídní schůzky s rodiči žáků 3. a 4. ročníků 22. 3. 2021 (On-Line)
Celostátní kolo SOD oboru mechanik seřizovač bude upřesněno
Matematický klokan bude upřesněno
Odborná stáž žáků v Zadaru bude upřesněno
Odborná stáž žáků na Slovensku bude upřesněno
Grafická soutěž „ Bezpečně v kyberprostoru“ 15. 3. 2021 (On-Line)
Den firem strojních – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 23. 3. 2021 (On-Line)
Firemní dny JMK (projekt KaPoDaV) – EPO3 bude upřesněno
Den firem elektro – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 24. 3. 2021 (On-Line)
Celostátní matematická soutěž bude upřesněno
Projektový den v rámci Finančně gramotné školy (PSP2 nebo OK3) bude upřesněno
NAG – Networking Academy Games – HS3 na SŠ aplikované kybernetiky v Hradci Králové pro 3. a 4. ročníky oboru IT bude upřesněno
Třídní schůzky s rodiči žáků 1. a 2. ročníků 29. 3. 2021 (On-Line)

 

 

DUBEN

Celostátní kolo SOD oboru Obráběč kovů bude upřesněno
Celostátní kolo SOD oboru zámečník, puškař, strojní mechanik a nástrojař bude upřesněno
Maturitní zkouška – písemná práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka duben 2021
Velikonoční prázdniny 1. 4. – 5. 4. 2021
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina – exkurze – účast tříd oboru puškař přesunuto na 2022
Soutěž v programování mikrořadičů bude upřesněno
Soutěž v programování webu bude upřesněno
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky IT4A, IT4B, EPO4, DNS2, DS3 15.–16. 4. 2021
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky – obory L 7.–16. 4. 2021
Poznávací zájezd do jižní Anglie bude upřesněno
Přebor školy v nohejbalu 19. 4. 2021
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 30. 4. 2021 do 14:00 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 4. 5. 2021 do 16:00 hod
Projekt Erasmus +, KA 1, odborná stáž, Výzva 2019 bude upřesněno
Pedagogická rada za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 5. 5. 2021 v 13:00 hod
1denní exkurze do Laa ander Thaya bude upřesněno
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Ekologická akce „My pro vodu – voda pro nás“ dle propozic
Finálové (celostátní) kolo Soutěže v kybernetické bezpečnosti 29. 4. 2021

 

 

KVĚTEN

Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – I. termín 3. 5. 2021
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – II. termín 4. 5. 2021
Odborná praxe tříd EPO3; PSP3; IT3A, IT3B; MS3A, MS3B; ME3A, ME3B, ME3C, DNS1 3. 5. – 4. 6. 2021 (dle rozpisu)
Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce (dle jednotného zkušebního schématu) bude upřesněno
Uvolnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 15. 5. 2021
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Obhajoby závěrečných projektů PSP4 bude upřesněno
Profilová část maturitní zkoušky včetně dílčích zkoušek SČ MZ konané formou ústní zkoušky dle harmonogramu pro jednotlivé třídy od 17. 5. 2021
Sportovní den s OMU pro žáky 1. až 3. ročníků (s výjimkou 3. ročníků tříletých oborů) dle propozic
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PUZ3 a OK3 21. 5. 2021 do 12:00 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 24. 5. 2021 do 16:00 hod
Pedagogická rada za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PUZ3 a OK3 25. 5. 2021 v 9:45 hod
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ – vyhlášení dle epidemiologické situace
Projekt Erasmus +, KA 1, 3 měsíční odborná stáž, Výzva 2019 bude upřesněno

 

 

ČERVEN

Závěrečné zkoušky oborů tříletého studia 1.-28. 6. 2021
Písemná závěrečná zkouška učebních oborů MEZ3, PUZ3 a OK3 1. 6. 2021
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní I. termín 2. 6. 2021
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín 3. 6. 2021
IDET – mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky – exkurze – žáci oboru puškař 9.–11. 6. 2021
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky bude upřesněno
Sportovní den pro 1. a 2. ročníky 16. 6. 2021
Uzavření absence za II. pololetí školního roku 18. 6. 2021 do 12:00 hod
Uzavření klasifikace za II. pololetí školního roku 22. 6. 2021 do 12:00 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 23. 6. 2021 do 16:00 hod
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku 24. 6. 2021 v 12:30 hod
Poznávací zájezd do Vídně bude upřesněno
Státní zkoušky z kancelářského psaní a obchodní korespondence poslední týden v červnu
Exkurze a školní výlety (dvoudenní) 25. 6. – 29. 6. 2021
Certifikace CISCO bude upřesněno
Sportovně turistický kurz pro 2. a 3. ročníky bude upřesněno
Činnost třídy organizovaná třídním učitelem a třídnické práce 25.–29. 6. 2021
Podání přihlášek k maturitní zkoušce – podzimní termín 2021 nejpozději 30. 6. 2021
Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku 30. 6. 2021 (St)

 

 

ČERVENEC, SRPEN

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021
Klasifikační a opravné zkoušky 25. 8. – 31. 8. 2021
Žádosti o opakování ročníku, změny oborů vzdělávání … do 31. 8. 2021

 

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2021/2022

1. 9. 2021 (St)