Zpět k Žáci a rodiče

Termínový kalendář školního roku 2021/2022

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 1. 9. 2021 (St)
Soutěž „Tvoř s 3D tiskem a laserem“ v rámci projektu KaPoDAV bude upřesněno
Vydání maturitních vysvědčení po ústní zkoušce (do 3 dnů)
Český den proti rakovině (studentská rada) bude upřesněno
Korespondenční seminář informatiky (FI MUNI) začátek v září, běží celý rok
Písemná závěrečná zkouška – termín září 1. 9. 2021
Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu 2. 9. 2021
Podzimní maturitní zkoušky – písemné zkoušky SČ MZ 1. 9. – 2. 9. 2021
Zahájení výuky dálkového studia podle rozvrhu 7. 9. 2021 (Út)
Odborná praxe MS4A, MS4C, ME4B, IT4A 6. 9. – 10. 9. 2021
Adaptační seminář 1. ročníků 7. 9. – 10. 9. 2021
Praktické maturitní zkoušky z ODV – MS 16. 9. 2021
Úskalí života a studia v cizině – beseda s absolventkou školy 14. 9. 2021
Odborná praxe MS4A, MS4C, ME4B, IT4A, EPO4 13. 9. – 17. 9. 2021
Praktické a ústní maturitní zkoušky 16. 9. – 20. 9. 2021
Festival Příští stanice Svět, DZS, Brno-Výstaviště 18. 9. 2021
Projekt Erasmus+, výjezd žáků do Chorvatska, Výzva 2018, 2020,Zadar 4. 9. – 18. 9. 2021
Odborná praxe IT4B, PSP4, EPO4 20. 9. – 24. 9. 2021
Odborná stáž v podnicích, Výzva 2018, Bratislava 12. 9. – 25. 9. 2021
Projekt Erasmus+, odborná stáž v podnicích, Výzva 2018, Bratislava 12. 9. – 25. 9. 2021
Praktická závěrečná zkouška – termín září 2. 9. – 10. 9. 2021
Den české státnosti (státní svátek) 28. 9. 2021 (Út)
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek 9. 9. – 20. 9. 2021
Logická olympiáda pro žáky oboru Informační technologie registrace do 30. září
Ústní závěrečná zkouška – termín září nekoná se
Projekt Erasmus +, KA 1, odborná stáž, Výzva 2019, Dublin 29. 9.- 30. 10. 2021
Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti – 1. kolo (osvětové) 10. 9. – 31. 10. 2021

 

ŘÍJEN

Odborná praxe IT4B, PSP4 27. 9. – 4. 10. 2021
Odborná praxe MS4B, ME4A, ME4C 4. 10. – 8. 10. 2021
Výukový den OMU pro 3. a 4. ročníky dle propozic
Výukové programy EVVO pro žáky 18. 10. 2021
„Bankéři do škol“ – projekt České bankovní asociace (KaPoDAV) 6. 10. 2021
Soutěž o nejlepší grafický návrh PF 2022 říjen – listopad 2021
Vypsání témat maturitních závěrečných prací PSP4 15. 10. 2021
Odborná praxe MS4B, ME4A, ME4C 11. 10. – 15. 10. 2021
Pedagogická rada – Projednání výroční zprávy o činnosti školy za uplynulý školní rok 2020/2021 21. 10. 2021 v 14:30 hod.
Logická olympiáda pro žáky oboru Informační technologie – 1. kolo (základní) 15. 10. – 21. 10. 2021
iKAP – Svou cestou (podnikavost) MS2B 18.-22.10.2021
Přebor školy v basketbalu pro 3. ročníky 26. 10. 2021
Zadání témat maturitních závěrečných prací PSP4 25. 10. 2021
Vznik samostatného československého státu (státní svátek) 28. 10. 2021 (Čt)
Podzimní prázdniny 27. 10. a 29. 10. 2021

 

LISTOPAD

Povinná četba kukátkem dramatu – výukový den pro 1. ročníky mat oborů v CVČ Lužánky bude upřesněno
Výukové programy EVVO – MS1A, STR1, IT1B 12. 11., 25. 11.,29. 11. 2021
Soutěž ve finanční gramotnosti 1. 11. – 20. 11. 2021
Festival vzdělávání – XXV. Veletrh středních škol v Brně na BVV 3. – 4. 12. 2021
Přírodovědný Klokan dle propozic
Ekonomická olympiáda 25. 11. – 5. 12. 2021
Soutěž v programování „Kasiopea“ – 1. kolo bude upřesněno
Zasedání školního parlamentu bude upřesněno
Logická olympiáda pro obor Informační technologie – krajské kolo 5. 11. 2021
Přednáška pro rodiče žáků 1. ročníků s protidrogovou tematikou 8. 11. 2021
Třídní schůzky s rodiči 1. a 2. ročníků 8. 11. 2021 (Po)
MSV Brno 2021 exkurze – MS3x, PSP3, OK3, PUZ3, ME3B, C, MS4x, PSP4, ME4B, C 8. – 12. 11. 2021
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3A 8. 11. 2021
Bobřík informatiky Senior (3. a 4. ročníky – obory IT, ME, MS a EPO) 15. 11. 2021
Bobřík informatiky Junior (1. a 2. ročníky – obory IT, ME, MS a EPO) 16. 11. 2021
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3B 16. 11. 2021
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) 17. 11. 2021 (St)
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3A 8. 11. a 22. 11. 2021
Třídní schůzky s rodiči 3. a 4. ročníků 22. 11. 2021 (Po)
Den otevřených dveří 27. 11. 2021 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Soutěž Best in English 27. 11. 2021
Logická olympiáda pro obor Informační technologie – národní finále 29. 11. 2021
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3B 2.11. ,16.11.,30.11. 2021

 

PROSINEC

Podání přihlášek k maturitní zkoušce – jarní termín nejpozději 1. 12. 2021
Recitační soutěž 1. 12. 2021
Písemná závěrečná zkouška – termín prosinec 1. 12. 2021
Praktická závěrečná zkouška – termín prosinec  6. 12. – 8. 12. 2021
Vánoční turnaj v přehazované 6. 12. 2021
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3A 6. 12. a 20. 12. 2021
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek – 3. termín 10. 12. 2021
Ústní závěrečná zkouška – termín prosinec Nekoná se
Den otevřených dveří 11. 12. 2021 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3B 14. 12. 2021
Pedagogická rada – zhodnocení výsledků MZ, ZZ, organizace MZ, ZZ 17. 12. 2021 v 14:30 hod.
Přebor školy ve volejbale pro 4. ročníky 21. 12. 2021
“Jak se učit” – výchovná akce ŠPP pro žáky 1. ročníků 20. 12. – 21. 12. 2021
Soutěž v Kybernetické bezpečnosti – 2. kolo (výběrové) 23. 12. 2021 – 31. 1 .2022
Olympiáda z českého jazyka a literatury dle propozic
Filmové představení v kině ART bude upřesněno
Planetárium – 3. ročníky bude upřesněno
Výukové programy EVVO dle propozic
Vánoční prázdniny 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

 

LEDEN

Začátek vyučování po vánočních prázdninách 3. 1. 2022 (Po)
Předmětové zkoušky žáků dálkového studia dle vypsaných termínů
Výukové programy EVVO dle propozic
Projekt iKAP – Finančně gramotná škola – spolupráce se SŠ běží do konce šk. roku
Seminář můžeš podnikat 7. 3. 2022
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídy IT3A 3. 1., 17. 1. 2022
Den otevřených dveří 8. 1. 2022 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Přednáška „Kyberšikana“ pro třídy IT3B 11. 1. ; 25. 1. 2022
Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí školního roku 21. 1. 2022 do 12:00 hod.
Den otevřených dveří 22. 1. 2022 (So)

(8:00 – 12:00 hod.)

Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 25. 1. 2022 do 16:00 hod.
Certifikace v ovládání účetního SW Pohoda 25. 1. – 26. 1. 2022
Ekonomická olympiáda – krajské kolo 26. 1. 2022
Pedagogická rada – klasifikační porada za I. pololetí školního roku 27. 1. 2022 v 13:45 hod.
Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí školního roku 31. 1. 2022 (Po)
Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení 31. 1. 2022

 

ÚNOR

FabLab – pojízdná dílna 7.–10. 2. 2022
Soutěž v programování „Vyšší programovací jazyky“ + web + mikrořadiče bude upřesněno
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ – odevzdání prací bude upřesněno
Workshop Ysoft 2. 2. 2022
Pololetní prázdniny 4. 2. 2022 (Pá)
Přebor školy ve šplhu 7. 2. 2022
Workshop – online – marketing bude upřesněno
UNISIM – manažerská simulační hra EPO4 16. 2. 2022
Přebor školy v silovém víceboji 18. 2. 2022
Soutěž v účetnictví – „Účetní tým“ bude upřesněno
Přebor školy ve šplhu 7. 2. 2022
Regionální kolo SOD oboru mechanik seřizovač 10. 2. 2022
Zasedání školního parlamentu bude upřesněno
Výukové programy EVVO dle propozic
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník únor – březen
Odevzdání maturitní závěrečné práce PSP4 28. 2. 2022 do 12:00hod.

 

 

BŘEZEN

Termín pro podání přihlášek uchazečů o studium  do 1. 3. 2022
Výukové programy EVVO dle propozic
Jarní prázdniny 7. 3. – 13. 3. 2022
Regionální kolo SOD oboru obráběč kovů 16. 3. 2022
Školní soutěž sudoku bude upřesněno
Ampér – veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace – účast ME3 (zaměření IT, MMT) a MEZ3 16. – 19. 3. 2022
Regionální kolo SOD oboru zámečník, strojní mechanik, puškař, nástrojař 2. 3. 2022
Třídní schůzky s rodiči žáků 3. a 4. ročníků 21. 3. 2022
Celostátní kolo SOD oboru mechanik seřizovač bude upřesněno
Matematický klokan bude upřesněno
Odborná stáž žáků v Zadaru 26. 3.- 9. 4. 2022
Školní turnaj v přehazované 21. 3. 2022
GMW (Globe money week) 21. – 27. 3. 2022
Finanční gramotnost (workshop) 21. – 27. 3. 2022
Stínování učitelů ekon. předmětů na Slovensku 21. – 25. 3. 2022
Den firem strojních – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 23. 3. 2022
Den firem elektro – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 24. 3. 2022
Celostátní matematická soutěž bude upřesněno
Firemní dny JMK (projekt KaPoDaV) bude upřesněno
Třídní schůzky s rodiči žáků 1. a 2. ročníků 28. 3. 2022
Futsalová liga dle pokynů organizátorů

 

 

DUBEN

Celostátní kolo SOD oboru Obráběč kovů bude upřesněno
Celostátní kolo SOD oboru zámečník, puškař, strojní mechanik a nástrojař bude upřesněno
Maturitní zkouška – písemná práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka duben 2022
Poznávací zájezd do Belgie 4. 4. – 8. 4. 2022
Projekt Erasmus +, KA 1, odborná stáž, Výzva 2021 bude upřesněno
Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh Silva Regina – exkurze – účast tříd oboru puškař 3. 4. – 7. 4. 2022
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – I. termín 12. 4. 2022 (Út)
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – II. termín 13. 4. 2022 (St)
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky – obory L bude upřesněno
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky IT4A, IT4B, EPO4, DNS2, DS3 bude upřesněno
Velikonoční prázdniny 14. 4. – 17. 4. 2022
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 22. 4. 2022 do 12:00 hod.
Přebor školy v nohejbalu 25. 4. 2022
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 26. 4. 2022 do 16:00 hod.
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 28. 4. 2022 v 13:45 hod.
1denní exkurze do Laa ander Thaya bude upřesněno
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Výukový den OMU pro 1. – 3. ročníky dle propozic
Ekologická akce „My pro vodu – voda pro nás“ dle propozic
Futsalová liga dle pokynů organizátorů

 

KVĚTEN

Odborná praxe tříd EPO3; PSP3; IT3A, IT3B; MS3A, MS3B; ME3A, ME3B, ME3C, DNS1 2. 5. – 10. 6. 2022

dle rozpisu

Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy a písemné práce (dle jednotného zkušebního schématu) 2. 5. – 5. 5. 2022
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní I. termín 10. 5. 2022 (Út)
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín 11. 5. 2022 (St)
Uvolnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 16. 5. 2022
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Obhajoby závěrečných projektů PSP4 bude upřesněno
Profilová část maturitní zkoušky včetně dílčích zkoušek SČ MZ konané formou ústní zkoušky dle harmonogramu pro jednotlivé třídy od 17. 5. 2022
Sportovní den s OMU pro žáky 1. až 3. ročníků (s výjimkou 3. ročníků tříletých oborů) dle propozic
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PUZ3 a OK3 a oborů L0+H 26. 5. 2022 v 13:45 hod.
Soutěž v Kybernetické bezpečnosti v Plzni –3. kolo (finálové) 19. 5. 2022
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku tříd MEZ3, PUZ3 a OK3 a oborů L0+H 20. 5. 2022 do 12:00 hod.
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 23. 5. 2022 do 16:00 hod.
Soutěž „Online film festival“ (odevzdání prací) bude upřesněno
Český den proti rakovině bude upřesněno
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ bude upřesněno
Poznávací zájezd do jižní Anglie/Belgie bude upřesněno
Projekt Erasmus +, KA 1, 3 měsíční odborná stáž, Výzva 2021 4. 5. – 3. 8. 2022
Společenskovědní exkurze – Německo 25. – 26. 5. 2022

 

 

ČERVEN

Závěrečné zkoušky oborů tříletého studia 1. 6. – 28. 6. 2022
Písemná závěrečná zkouška učebních oborů MEZ3, PUZ3 a OK3 1. 6. 2022
Písemná závěrečná zkouška oborů „L+H“ bude upřesněno
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky bude upřesněno
Projekt Erasmus +, KA 1, 1 měsíční odborná stáž, Výzva 2021 8. 6. – 9. 7. 2022
Uzavření absence a klasifikace za II. pololetí školního roku 17. 6. 2022 do 12:00 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 21. 6. 2022 do 16:00 hod
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku 23. 6. 2022 v 13:45 hod
Sportovní den pro 1. a 2. ročníky 23. – 24. 6. 2022
Poznávací zájezd do Vídně bude upřesněno
Státní zkoušky z kancelářského psaní a obchodní korespondence poslední týden v červnu
Exkurze a školní výlety (dvoudenní) 27. 6. – 29. 6. 2022
Činnost třídy organizovaná třídním učitelem a třídnické práce 27. 6. – 29. 6. 2022
Podání přihlášek k maturitní zkoušce – podzimní termín 2022 nejpozději 30. 6. 2022
Pedagogická rada + shromáždění zaměstnanců 29. 6. 2022 v 14:00 hod.
Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku 30. 6. 2022 (Čt)

 

ČERVENEC, SRPEN

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022
Klasifikační a opravné zkoušky 25. 8. – 31. 8. 2022
Žádosti o opakování ročníku, změny oborů vzdělávání … do 31. 8. 2022

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2022/2023 1. 9. 2022 (Čt)