Zpět k Žáci a rodiče

Termínový kalendář školního roku 2022/2023

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 1. 9. 2022 (Čt)
Písemná závěrečná zkouška – termín září 1. 9. 2022
Zahájení výuky podle pravidelného rozvrhu 2. 9. 2022
Podzimní maturitní zkoušky – písemné zkoušky SČ MZ 1.  – 2. 9. 2022
Vydání maturitních vysvědčení po ústní zkoušce (do 3 dnů)
Korespondenční seminář informatiky (FI MUNI) začátek v září, běží celý rok
Zahájení výuky dálkového studia podle rozvrhu 6. 9. 2022 (Út)
Odborná praxe MS4A, MS4C, ME4B, IT4A 5. – 9. 9. 2022
Adaptační seminář 1. ročníků 5. – 9. 9. 2022
Praktické maturitní zkoušky z ODV – MS, ME 8. – 9. 9. 2022
Odborná praxe MS4A, MS4C, ME4B, IT4A, EPO4 12. – 16. 9. 2022
Praktické a ústní maturitní zkoušky 7. – 19. 9. 2022
Odborná praxe ME4C, IT4B, STR4, EPO4 19. – 23. 9. 2022
Praktická závěrečná zkouška – termín září 19. – 22. 9. 2022
Den české státnosti (státní svátek) 28. 9. 2022 (St)
Logická olympiáda pro žáky oboru Informační technologie registrace do 30. září
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek 26. 9. 2022
Odborná praxe ME4C, IT4B, STR4 26. 9. – 3. 10. 2022
Ústní závěrečná zkouška – termín září 27. 9. 2022
Středoškolská soutěž v kybernetické bezpečnosti – 1. kolo (osvětové) 10. 9. – 22. 10. 2022
Prezentace k jazykovým zkouškám B2 First pro žáky 22. 9. v 9:45 a 10:40

 

ŘÍJEN

Odborná praxe MS4B, ME4A 3. – 14. 10. 2022
MSV Brno 2022 exkurze – MS3x, STR3, OK3, PUZ3, ME3B, ME3C 4. – 7. 10. 2022
„Bankéři do škol“ – projekt České bankovní asociace (iKAP) říjen 2022
Vypsání témat maturitních závěrečných prací STR4 7. 10. 2022
Výukový den OMU pro 3. a 4. ročníky dle propozic
Soutěž „Soutěž s FabLabem“ v rámci projektu KaPoDAV 11. 10. – 7. 12. 2022
Výukové programy EVVO dle propozic
Erasmus Days 13. – 14. 10. 2022
Soutěž o nejlepší grafický návrh PF 2023 říjen–listopad 2022
Pedagogická rada (projednání výroční zprávy o činnosti školy za uplynulý školní rok 2021/2022) 20. 10. 2022 v 14:30 hod
Logická olympiáda pro žáky oboru Informační technologie – 1. kolo (základní) dle propozic
Přebor školy v basketbalu pro 3. ročníky dle propozic
Zadání témat maturitních závěrečných prací STR4 27. 10. 2022
Vznik samostatného československého státu (státní svátek) 28. 10. 2022 (Pá)
Podzimní prázdniny 26. 10. a 29. 10. 2022

 

LISTOPAD

Soutěž ve finanční gramotnosti 1. – 20. 11. 2022
Třídní schůzky s rodiči 1. a 2. ročníků 7. 11. 2022 (Po)
Přednáška pro rodiče žáků 1. ročníků s protidrogovou tematikou 7. 11. 2022
Odborná exkurze Praha (OBN)- ME4 14.– 16. 11. 2022
Výukové programy EVVO dle propozic
Přírodovědný Klokan dle propozic
Ekonomická olympiáda 25.11. – 5. 12. 2022
Soutěž v programování „Kasiopea“ – 1. kolo dle propozic
Zasedání školního parlamentu dle propozic
Logická olympiáda pro obor Informační technologie – krajské kolo dle propozic
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3A dle propozic
Bobřík informatiky Senior (3. a 4. ročníky – obory IT, ME, MS a EPO) 14. 11. 2022
Bobřík informatiky Junior (1. a 2. ročníky – obory IT, ME, MS a EPO) 14. – 15. 11. 2022
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3B dle propozic
Workshop – Podnikavost (výběr žáků) s organizací Můžeš podnikat 15. 11. 2022
Den boje za svobodu a demokracii (státní svátek) 17. 11. 2021 (Čt)
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3A dle propozic
Třídní schůzky s rodiči 3. a 4. ročníků 21. 11. 2022 (Po)
Den otevřených dveří

26. 11. 2022 (So)
(8:00 – 12:00 hod)

Soutěž Best in English 30. 11. 2022
Logická olympiáda pro obor Informační technologie – národní finále dle propozic
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3B dle propozic
Zkouška B2 First – písemná + ústní část listopad–prosinec; dle propozic

 

PROSINEC

Podání přihlášek k maturitní zkoušce – jarní termín nejpozději 1. 12. 2022
Recitační soutěž dle propozic
Písemná závěrečná zkouška – termín prosinec 1. 12. 2022
Praktická závěrečná zkouška – termín prosinec  5. – 7. 12. 2022
Exkurze do ČNB Praha (MS3B, EPO4) 20. 12. 2022
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3A 6. 12. a 20. 12. 2022
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečných zkoušek – 3. termín 9. 12. 2022
Ústní závěrečná zkouška 12. 12. 2022
Den otevřených dveří

10. 12. 2021 (So)
(8:00 – 12:00 hod.)

Finále soutěže „Soutěž s FabLabem 7. 12. 2022
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3B dle propozic
Pedagogická rada – zhodnocení výsledků MZ, ZZ, organizace MZ, ZZ 16. 12. 2022 ve 14:30 hod
Přebor školy ve volejbale pro 4. ročníky dle propozic
„Jak se učit” – preventivní akce ŠPP pro žáky 1. ročníků 20. – 21. 12. 2022
Soutěž v Kybernetické bezpečnosti – 2. kolo (výběrové) 23. 12. 2022 – 29. 1. 2023
Olympiáda z českého jazyka a literatury dle propozic
Filmové představení v kině Scala dle propozic
Exkurze JE Dukovany 19. – 21. 12.2022
Výukové programy EVVO dle propozic
Vánoční prázdniny 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023

 

LEDEN

Začátek vyučování po vánočních prázdninách 3. 1. 2023 (Út)
Předmětové zkoušky žáků dálkového studia dle vypsaných termínů
Projekt iKAP – Finančně gramotná škola – spolupráce se SŠ běží do konce šk. roku
Seminář můžeš podnikat březen 2023
Přednáška „Kyberšikana“ pro třídu IT3A dle propozic
Den otevřených dveří

7. 1. 2023 (So)
(8:00 – 12:00 hod)

Přednáška „Kyberšikana“ pro třídy IT3B dle propozic
Uzavření klasifikace a absence za I. pololetí školního roku 20. 1. 2023 do 12:00 hod
Den otevřených dveří

21. 1. 2023 (So)
(8:00 – 12:00 hod)

Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 24. 1. 2023 do 16:00 hod.
Certifikace v ovládání účetního SW Pohoda 25. 1. – 26. 1. 2023
Ekonomická olympiáda – krajské kolo 26. 1. 2023
Soutěž „Kraje pro bezpečný internet” (KPBI) dle propozic
Pedagogická porada – klasifikační porada za I. pololetí školního roku 26. 1. 2023 v 13:45 hod
Vydání výpisu z vysvědčení za I. pololetí školního roku 31. 1. 2023 (Út)
Vyhlášení kritérií 1. kola přijímacího řízení 31. 1. 2023

 

ÚNOR

Pololetní prázdniny 3. 2. 2023 (Pá)
Soutěž v programování „Vyšší programovací jazyky“ + web + mikrořadiče bude upřesněno
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ – odevzdání prací bude upřesněno
Workshop Ysoft 7. 2. 2023
Přebor školy v silovém víceboji dle propozic
Školní soutěž sudoku dle propozic
Přebor školy ve šplhu dle propozic
Regionální kolo SOD oboru mechanik seřizovač bude upřesněno
Zasedání školního parlamentu dle propozic
Výukové programy EVVO dle propozic
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník 7. 2. 2022
Regionální kolo SOD oboru mechanik seřizovač bude upřesněno
Zasedání školního parlamentu bude upřesněno
Výukové programy EVVO dle propozic
Lyžařský výcvikový kurz pro 1. ročník únor – březen
Odevzdání maturitní závěrečné práce STR4 28. 2. 2023 do 12:00 hod
Přebor školy v přehazované dle propozic

 

BŘEZEN

Termín pro podání přihlášek uchazečů o studium  do 1. 3. 2023
Výukové programy EVVO dle propozic
Jarní prázdniny 13. –19. 3. 2023
Regionální kolo SOD oboru obráběč kovů bude upřesněno
Projekt Erasmus +, KA 1, 1 měsíční odborná stáž, Výzva 2022, Itálie dle propozic
Ampér – veletrh elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace – účast ME3 (zaměření IT, MMT) a MEZ3 21. – 23. 3. 2023
Regionální kolo SOD oboru zámečník, strojní mechanik, puškař, nástrojař bude upřesněno
Třídní schůzky s rodiči žáků 3. a 4. ročníků 20. 3. 2023
Celostátní kolo SOD oboru mechanik seřizovač bude upřesněno
Matematický klokan bude upřesněno
GMW (Globe money week) březen 2023
Finanční gramotnost (workshop) březen 2023
Den firem strojních – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 21. 3. 2023
Den firem elektro – veletrh pracovních příležitostí pro budoucí absolventy 22. 3. 2023
Celostátní matematická soutěž 24. 3. 2023
Firemní dny JMK (projekt KaPoDaV) bude upřesněno
Třídní schůzky s rodiči žáků 1. a 2. ročníků 27. 3. 2023

 

DUBEN

Velikonoční prázdniny 6. 4. 2023 (Čt)
Velký pátek (státní svátek) 7. 4. 2023 (Pá)
Velikonoční pondělí (státní svátek) 10. 4. 2023 (Po)
Celostátní kolo SOD oboru Obráběč kovů bude upřesněno
Celostátní kolo SOD oboru zámečník, puškař, strojní mechanik a nástrojař bude upřesněno
Maturitní zkouška – písemná práce z českého jazyka a literatury a z anglického jazyka dle propozic
Poznávací zájezd do Anglie dle propozic
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – I. termín 13. 4. 2023
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – II. termín 14. 4. 2023
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 21. 4. 2023 do 12:00 hod
Národní výstava myslivosti – exkurze – účast tříd oboru puškař 22. – 26. 4. 2023
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky – obory L bude upřesněno
Praktická zkouška profilové části maturitní zkoušky IT4A, IT4B, EPO4, DNS2, DS3 bude upřesněno
Přebor školy v nohejbalu dle propozic
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 25. 4. 2023 do 16:00 hod
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku posledních maturitních ročníků 27. 4. 2023 v 13:45 hod
Soutěž v Kybernetické bezpečnosti v Mladé Boleslavi – 3. kolo (finálové) 27. 4. 2023
1denní exkurze do Laa an der Thaya dle propozic
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Výukový den OMU pro 1.– 3. ročníky dle propozic
Ekologická akce „My pro vodu – voda pro nás“ dle propozic
Ekologická akce „Den Země“ dle propozic
Třída plná nápadů (iKAP) duben 2023
JA firma veletrh (iKAP) duben 2023

 

KVĚTEN

Svátek práce (státní svátek) 1. 5. 2023 (Po)
Odborná praxe tříd EPO3A, EPO3B; PSP3; IT3A, IT3B; MS3A, MS3B; ME3A, ME3B, ME3C, DNS1 (dle rozpisu)

2.5. – 10. 6. 2023

Společná část MZ – didaktické testy 2. – 5. 5. 2023
Den vítězství (státní svátek) 8. 5. 2023 (Po)
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní I. termín 10. 5. 2023
Přijímací zkoušky pro čtyřleté obory s maturitní zkouškou všech forem vzdělávání – náhradní II. termín 11. 5. 2023
Uvolnění výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání 16. 5. 2023
Výukové programy EVVO pro žáky dle propozic
Obhajoby závěrečných projektů STR4 bude upřesněno
Profilová část maturitní zkoušky dle harmonogramu pro jednotlivé třídy od 17. 5. 2023
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku třetích ročníků učebních oborů 25. 5. 2023 v 13:45 hod
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku třetích ročníků učebních oborů 19. 5. 2023 do 12:00 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 23. 5. 2023 do 16:00 hod.
Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky – IDET – exkurze – účast tříd oboru puškař 24. – 26. 5. 2023
Český den proti rakovině bude upřesněno
Grafická soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“ – vyhlášení dle propozic
Projekt Erasmus +, KA 1, 3 měsíční odborná stáž, Výzva 2022, Irsko 3. 5. – 2. 8. 2023
Projekt Erasmus +, KA 1, 1 měsíční odborná stáž, Výzva 2022, Irsko 31. 5. – 1. 7. 2023

 

ČERVEN

Závěrečné zkoušky oborů tříletého studia 1. 6. – 28. 6. 2023
Uzavření klasifikace a absence za II. pololetí školního roku třetích ročníků studijních oborů L0+H 2. 6. 2023 do 12:00 hod
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku třetích ročníků studijních oborů L0+H 5. 6. 2023 v 13:45 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 2. 6. 2023 do 16:00 hod
Písemná závěrečná zkouška učebních oborů MEZ3, PUZ3 a OK3 1. 6. 2023
Písemná závěrečná zkouška oborů „L0+H“ bude upřesněno
Uvolnění protokolů o výsledcích společné části maturitní zkoušky bude upřesněno
Uzavření absence a klasifikace za II. pololetí školního roku 23. 6. 2023 do 12:00 hod
Zápis údajů do podkladů na pedagogickou poradu SharePoint 26. 6. 2023 do 12:00 hod
Pedagogická rada – klasifikační porada za II. pololetí školního roku 27. 6. 2023 v 13:45 hod
Sportovní den pro 1. a 2. ročníky (florbal, Dodge Ball) dle propozic
Poznávací zájezd do Vídně dle propozic
Státní zkoušky z kancelářského psaní a obchodní korespondence poslední týden v červnu
Exkurze a školní výlety 27. – 29. 6. 2023
Činnost třídy organizovaná třídním učitelem a třídnické práce 27. – 29. 6. 2023
Podání přihlášek k maturitní zkoušce – podzimní termín 2023 nejpozději 30. 6. 2023
Pedagogická rada + shromáždění zaměstnanců 29. 6. 2023 v 14:00 hod
Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku 30. 6. 2023 (Pá)

 

ČERVENEC, SRPEN

Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023
Klasifikační a opravné zkoušky 25. 8. – 31. 8. 2023
Žádosti o opakování ročníku, změny oborů vzdělávání … do 31. 8. 2023

 

ZÁŘÍ

Zahájení školního roku 2023/2024 4. 9. 2023 (Po)