Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška je konána podle jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) dodaných z CERMAT.
Skládá se ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programu.
Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanoví ředitel školy, resp. zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Termíny – červen 2024

Maturitní obor – MECHANIK SEŘIZOVAČ
Maturitní obor – MECHANIK ELEKTROTECHNIK
Učební obor – PUŠKAŘ
Učební obor – OBRÁBĚČ KOVŮ
Učební obor – STROJNÍ MECHANIK
Učební obor – ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

Termíny opravných ZZ – září 2024 

Písemná zkouška  2. 9. 2024
Praktická zkouška 16. 9. – 19. 9. 2024
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 20. 9. 2024
Ústní zkouška 23. 9. 2024

Termíny opravných ZZ – prosinec 2024 

Písemná zkouška  2. 12. 2024
Praktická závěrečná zkouška 3. 12. – 6. 12. 2024
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečné zkoušky 9. 12. 2024
Ústní závěrečná zkouška 10. 12. 2024