Závěrečné zkoušky

Závěrečná zkouška je konána podle jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) dodaných z CERMAT.
Skládá se ze 3 samostatně klasifikovaných zkoušek: písemné zkoušky, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky. Předměty nebo jiné ucelené části učiva, z nichž se koná závěrečná zkouška, jsou stanoveny v rámcovém a školním vzdělávacím programu.
Závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy. Termíny opravných zkoušek a náhradních zkoušek stanoví ředitel školy, resp. zkušební komise, a to v září, v prosinci a v červnu.

Žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí.

Termíny – červen 2024

Maturitní obor – MECHANIK SEŘIZOVAČ
Maturitní obor – MECHANIK ELEKTROTECHNIK
Učební obor – PUŠKAŘ
Učební obor – OBRÁBĚČ KOVŮ
Učební obor – STROJNÍ MECHANIK
Učební obor – ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

Termíny opravných ZZ – září 2024 – bude upřesněno

Písemná zkouška
Praktická zkouška
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky
Ústní zkouška

Termíny opravných ZZ – prosinec 2024 – bude upřesněno

Písemná zkouška
Praktická závěrečná zkouška
Oznámení výsledků písemné a praktické části závěrečné zkoušky
Ústní závěrečná zkouška