Závěrečné zkoušky

Termíny opravných ZZ prosinec 2022

1. 12. 2022 písemná zkouška
5.–7. 12. 2022 praktické zkoušky
9. 12. 2022 oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky
12. 12. 2022 ústní zkouška

Časový harmonogram ZZ červen 2023