Zpět k Žáci a rodiče

Stravovací systém

Vstup do systému  Stravování 

Přihlašovací jméno
Přihlašovací jméno všech strávníků je tvořeno osobním číslem a příjmením osoby bez diakritických znamének,
např. 222Novacek, 51185novak apod. (na velikosti písmen při zápisu nezáleží)

Přihlašovací heslo
Prvotní přihlašovací heslo všech strávníků (žáků 1. ročníku) je vytištěno na kartičce s osobními údaji a hesly, kterou rodiče obdrželi na informační schůzce.
Hesla nastavená pro prvotní přihlášení by si měli všichni strávníci změnit. V případě problémů kontaktujte správce stravovacího systému.

Správce stravovacího systému
Ivo Bareš, tel. 548 515 163, e-mail: ivo.bares@sstebrno.cz, dveře č.101, 1. patro, vstup A, vpravo od schodiště.

Stravovací systém je založený na identifikaci strávníka při výdeji stravy pomocí ISIC karty, výjimečně pomocí bezkontaktního čipu. Důležitým rysem systému je princip plné odpovědnosti strávníka za objednávky prováděné pomocí aplikace iCanteen. Strávník zodpovídá za stav svého účtu (dostatečný kredit), který je podmínkou pro možnost objednání a odběru stravy.

Upozorňujeme žáky a zákonné zástupce na následující skutečnosti:

 • platba za obědy probíhá na základě objednávek v aplikaci iCanteen – objednávka je závazná!
 • v aplikaci iCanteen v sekci „Objednávky“ je k dispozici přehled obsahující objednanou stravu a informaci o vyzvednutých a nevyzvednutých obědech;
 • cena vyzvednutého (dotovaného) oběda je 40 Kč (tj. cena potravin, náklady na provoz a výdej jsou hrazeny zřizovatelem a MŠMT ČR);
 • cena nevyzvednutého (nedotovaného) oběda je 100 Kč (na tento oběd není poskytnut příspěvek zřizovatele a MŠMT ČR), strávník platí plnou cenu;
 • obědy se vydávají v době 10:45–13:30 hod.


Platby za stravování
Číslo účtu pro platby stravného je 35-9242480247/0100.

 • variabilním symbolem platby je osobní číslo žáka, konstantní symbol libovolný;
 • záležitosti týkající se plateb stravného na účet školy vyřizuje ekonomické oddělení – paní Irena Sokolová, kancelář 317 ve 3. patře, vstup A, tel. 548 515 182, irena.sokolova@sstebrno.cz;
 • vyúčtování obědů vyřizuje správce stravovacího systému – pan Ivo Bareš, 548 515 163, ivo.bares@sstebrno.cz.Veškeré záležitosti týkající se plateb stravného a vyúčtování vyřizuje ekonomické oddělení, paní Irena Sokolová, kancelář 317 ve 3. patře, vstup A, tel. 548 515 182.


Odhlášení obědů
Obědy se odhlašují nejpozději 1 den předem do 10:00 hodin pomocí webové aplikace iCanteen.

Pokud odhlášení neproběhlo předem má strávník v daný den následující možnosti:

 • oběd vyzvednout do vlastních nádob ve školní jídelně v čase od 13:30 do 13:40 hod. – cena oběda bude účtována jako dotovaná ve výši 40 Kč
 • oběd do 10:00 hod. umístit do burzy – cena oběda bude účtována jako dotovaná ve výši 40 Kč; v případě odebrání náhradním strávníkem 0 Kč
 • oběd umístit do burzy po 10:00 hod. – cena oběda bude účtována jako nedotovaná ve výši 100 Kč; v případě odebrání náhradním strávníkem 0 Kč

Obědy, které nebudou odhlášeny, popř. nebude-li postupováno dle pokynů výše, budou vždy účtovány za nedotovanou cenu 100 Kč.

V případě zapomenuté ISIC karty je nutné nahlásit jméno a třídu vedoucí v kanceláři školní kuchyně v době 7:30–8:00 hod. nebo 9:30–10:00 hod.

Nevyzvednuté obědy
Nevyzvednutý oběd uhradí strávník v nedotované ceně 100 Kč.

Mimořádné přihlašování a odhlašování obědů
Vedoucí školní kuchyně  Marie Spielvogelová, tel. 548 515 167, 605 219 210.

V případě zapomenuté ISIC karty je nutné nahlásit jméno a třídu žáka vedoucí školní kuchyně v její kanceláři v době 7:30–8:00 hod. nebo 9:30–10:00 hod.

Upozorňujeme, že vstup do jídelny v době 10:45 do 13:30 hod. je umožněn pouze strávníkům, kteří mají objednaný oběd ze školní kuchyně. Žáci a zaměstnanci, kteří využívají vlastní stravu, mají možnost si ji ohřát a zkonzumovat v kantýně nebo v jiných vyhrazených prostorách školy.

Provozní řád školní kuchyně – zde.