Finančně gramotná škola

Finanční gramotnost do škol je nejkomplexnější projekt rozvoje finanční gramotnosti v ČR, je jedním z projektů společnosti yourchance o.p.s. a pomáhá vytvářet finančně gramotné školy.

loga_2018_FinGram

Finančně gramotná škola je certifikační proces, který školám pomáhá zvýšit a zefektivnit kvalitu výuky finanční gramotnosti. Každá úroveň má určitá kritéria, která musí škola splnit, aby daný certifikát získala. Postupně se tak zaměřuje na cílové skupiny: ŠKOLA jako taková, UČITELÉ, ŽÁCI, OKOLÍ ŠKOLY. Výsledkem je udělení certifikátu Finančně gramotná škola. Certifikát má 3 úrovně – bronzovou, stříbrnou a zlatou.

Proces vytváří takové prostředí, které umožní rozvoj finančně gramotné mladé generace a zvýšení jejich klíčových kompetencí pomocí různých nástrojů, které mají za cíl na škole:

  •  Metodicky podpořit a zatraktivnit výuku finanční gramotnosti na SŠ.
  •  Postavit výukové materiály na prakticky využitelných informacích a zkušenostech.
  •  Poskytnout ucelené informace k tématu finanční gramotnosti v takové formě, která bude snadno využitelná při výuce na SŠ.
  •  Vytvořit a poskytnout zajímavé pomůcky podporující interaktivní přístup k výuce.
  •  Umožnit sdílení zkušeností odborníků z praxe.
  •  Podílet se na prevenci předlužení rodin v ČR.

Více na webu projektu nebo kab. 13, Ing. Martin Svoboda, DiS., MBA.

DIAMANTOVÝ certifikát naše škola získala 9. 12. 2021.

Diamantová úroveň je určena excelentním školám v oblasti finančního vzdělávání. Taková škola se stane tzv. „lokálním lídrem“ či „centrem kolegiální podpory“. Sama vede další školy a učitele a předává jim své zkušenosti.  Škola má propracovaný systém finančního vzdělávání a umí ho propojovat s dalšími oblastmi. Pořádá akce s tematikou financí a rozvoje podnikavosti i pro jiné školy nebo pro veřejnost apod. Žáci učí jiné žáky, popř. i další cílové skupiny. Učitelé pomáhají v rozvoji učitelů z jiných škol. Toto ocenění jsme dostali, jako vůbec první střední škola v ČR.

ZLATÝ certifikát naše škola získala 10. 9. 2020.
Zlato_fgs
Pro získání zlaté úrovně musí škola splnit všechny body předchozích úrovní a dále je rozvíjet ve větší míře. Navíc musí aktivně sdílet, přidávat a vyhledávat aktivity na úrovni žáků, škol a svého okolí z pohledu finanční gramotnosti.

 

STŘÍBRNÝ certifikát naše škola získala v březnu 2020.

Stříbro_fgsPro získání stříbrného certifikátu musela škola z hlediska rozvoje finanční gramotnosti přidat do své vzdělávací praxe další aktivity spojené s finanční gramotností a také začít o tomto tématu komunikovat vůči svému okolí. Celkově tedy škola musí splnit a rozvíjet kritéria, které jsou plněna na základě metodiky finanční gramotnosti, vytvořenou školou a jít příkladem dobré praxe, jak pro žáky, školy, tak veřejnost.

 

BRONZOVÝ certifikát naše škola získala dne 10. 1. 2020.

Bronz_fgsVýsledkem společné práce bylo vytvoření metodiky „Jak rozvíjíme finanční gramotnost v naší škole“, která bude respektovat, jak požadavky Standardů finanční gramotnosti a RVP, tak konkrétní potřeby školy, učitelů i žáků. Projekt se v této úrovni zaměřuje na učitele jako na trvalou hodnotu pro školu a na školní dokumenty, jako je např. ŠVP z hlediska rozvoje finanční gramotnosti žáků.

 

Zapojujeme se do Světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti Global Money Week. Cílem Global Money Week (GMW) je napříč generacemi kultivovat povědomí o penězích, jejich získávání a efektivním hospodaření s nimi. Cílovými skupinami GMW jsou vedle žáků, studentůučitelů a odborné veřejnosti také široká veřejnost a skupiny ohrožené předlužením a sociálně vyloučené skupiny. Více na webových stránkách.

 

Realizujeme různé dílčí aktivity a snažíme se pohlížet na Finanční gramotnost, jako na celek. Protože si myslíme, že finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích, a hlavně tuto gramotnost využijeme v celém svém životě. Škola klade také důraz na zapojování žáků do projektové výuky s ohledem na Finanční gramotnost.

Poděkování patří za spolupráci při realizaci Finanční gramotnosti u nás na škole, těmto partnerům:

 

Ukázka z projektové výuky

Dne 28. 4. 2021 proběhl online WORKSHOP FINANČNÍ GRAMOTNOST: ANEB CO SI VŠECHNO MŮŽETE PŘEDSTAVIT POD FINANČNÍM VZDĚLÁVÁNÍM NA SŠ pro třídy: EPO4, ME3A, EPO3, PSP3, MS3A, MS3B, MS3C, IT3A, IT3B. (program)

Video1 – úvod, Ing. Zdeněk Pavlík , JUDr. Alena Schillerová, Ph. D., PhDr. Karel Kovář, Ph. D., Ing. Aleš Michl,  Ph. D., Jana Merunková
Video2 – Ing. Kateřina Lichtenberková
Video3 – Aneta Luňáková
Video4 – doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D., závěr

Poděkování patří našim žákům  za přípravu a realizaci tohoto dne a všem zúčastněným a partnerům školy:

MICHAEL ČERMÁK – IT4A
ADÉLA ŠVEJDOVÁ – EPO4
MAREK AXENKOPF – IT3A

Finančně gramotná a podnikavá škola 2021

Zapojení naší škole do již tradiční konference: Finančně gramotná a podnikavá škola. Naši žáci byli vybrání, aby se zapojili do diskuse na téma „Vzdělání pro budoucnost pohledem žáků“, s ohledem na naše zkušenosti s podnikavostí a finanční gramotností v Jihomoravském kraji.

Poděkování patří naším žákům: Lee Geršlové z EPO4, Tereze Palečkové z EPO3, za vzornou reprezentaci a jejich přínos do konference.

Na konferenci se řeší nové trendy ve vyučování finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti na školách a příklady dobré praxe. Konference je určena pedagogickým pracovníkům na základních a středních školách a dalším odborníkům z řad školství, podnikatelského sektoru a odborné veřejnosti a žákům.