Prohlášení o přístupnosti

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Střední školy technické a ekonomické
Brno, Olomoucká 61, 627 00.

Stav souladu

Tato webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX,
XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které
webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.
Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma
stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována
aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 04. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 18. 08. 2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směřujte na
níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Ing. Zdeněk Pavlík
Tel: +420 548 515 122
E-mail: posta@sstebrno.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz