Zpět k ERASMUS+

Stáž během pandemii aneb přes překážky ke hvězdám

Od 13. srpna do 3. listopadu 2020 šest žáků naší školy z oboru Informační technologie (2 žáci), Ekonomika a podnikání (2 žákyně), Mechanik seřizovač (1 žák) a Mechanik elektrotechnik (1 žák) vyjelo na 3měsíční stáže v podnicích ve Velké Británii, ve městě Portsmouth v rámci projektu 2018-1-CZ01-KA116-047060 INOVATIVNÍ EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI, POSTUPY A TECHNOLOGIE 2, 2. běh.

Kvůli pandemii Covid 19 žáci nemohli vyjet v naplánovaném termínu a vůbec nebylo jisté, zda se podaří stáže uskutečnit. Díky pohotovosti projektového týmu a účastníků, dobré komunikaci s partnery se podařilo žáky vyslat na stáž ihned, jak to okolnosti alespoň trochu dovolily.

Před výjezdem byli žáci proškoleni v oblasti zásad prevence nemoci Covid 19 a s postupy při potížích. Během výjezdu žáků v době pandemie byla jejich 24/7 podpora zajištěna pomocí aplikace Messenger.

I přes všechny složitosti se povedlo najít dobrá pracovní místa ve firmách podle oboru a přátelské a zodpovědné rodiny.

Náplní stáží bylo plnit 3 jednotky učení – školicí program podle oboru. Tak žáci oboru IT pracovali v IT firmách a zajišťovali správu web stránek, správu a servis IT vybavení. Účastníci z oboru EPO plnili stáž v administrativních a obchodních činnostech. Žák oboru MS pracoval na obráběcích a CNC strojích. A žák oboru ME prováděl základní práce v elektronice: pájel, navrhoval desky plošných spojů, prováděl měření, atd.

I přes pandemická opatření si žáci pobyt velmi užili. Ve volném čase a o víkendu navštívili otevřená muzea, venkovní památky, zajímavá místa, trávili čas poblíž moře, atd. Žáci měli rovněž možnost navštívit památky a muzea ve městě Londýn, jet do města Brighton a navštívit Brighton Aquarium, mít prohlídku s průvodcem ve městě Winchester, navštívit Arundel Castle.

Bohužel, mobility žáků musely být ukončeny dříve kvůli vyhlášení úplného lockdownu ve Velké Británii 5. 11. 2020 a žáci se museli vrátit domů o 9 dnů dříve z důvodu zajištění jejich bezpečnosti a hladkého návratu do vlasti.

Ze zpráv účastníků a ze závěrečných besed a pohovorů víme, že se žáci cítili bezpečně a velmi ocenili školení před odjezdem a nepřetržitou pomoc a podporu ve složité situaci.

I přes dřívější návrat do vlasti se podařilo zajistit dokončení JVU, splnit podmínky hodnocení a zajistit úplné hodnocení žáků, získat osobní záznamy a Europass. Jak ukázaly pohovory a zprávy účastníků, cíle aktivity byly splněny a mobility i přes všechny potíže zajistily vysokou přidanou hodnotu, zlepšily odb. dovednosti žáků v oboru a velmi dobré komunikační dovednosti v angl. jazyce, což zajistilo velmi dobrou budoucí zaměstnatelnost účastníků. A hlavně žáci přijeli domů v pořádku a zdraví, o něco dospělejší a zodpovědnější, plní zážitků a dojmů.

Zkušeností a dojmy účastníků:

PWP  – účastnici ErasmusPro

REPORTÁŽ – ERASMUS+ PORTSMOUTH SRPEN-LISTOPAD 2020 – Adela Švejdová a Veronika Honková EPO4 (2020/2021)

ČLÁNEK – Jan Havlíček, MS4B (2020/2021)