Zpět k Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog

Školní psycholog: Mgr. Jana ŠNAJDEROVÁ   1421174882_E-mail

Pracoviště: budova A, 2. patro, č. dv. 208
Telefon: +420 548 515 142
E-mail: jana.snajderova@sstebrno.cz

Konzultační hodiny 

Konzultace po telefonické, e-mailové nebo osobní domluvě, časový termín lze domluvit:

pondělí: 8.30–14.00

úterý:   10.45–14.40

středa:   8.30–14.00

čtvrtek: 7.45–12.45

pátek:     8.30–14.00

Krizová intervence okamžitě.

 

Oblast práce se žáky a jejich rodiči

 • Diagnostika výchovných a výukových potížích
 • Krizová intervence pro žáky a jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky
 • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Prevence školního neúspěchu, techniky a hygiena učení
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • Ankety a dotazníky ve škole
 • Monitorování situace ve třídách – sociometrické výzkumy
 • Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků
 • Individuální kariérové poradenství

 

Spolupráce s pedagogickými pracovníky

 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Krizová intervence pro pedagogické pracovníky

Spolupráce se členy ŠPP (školní poradenské pracoviště)

Další aktivity školního psychologa

 • Dokumentace o činnosti psychologa je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s Etickým kodexem školního psychologa
 • Práce navazující na Výchovnou komisi, účast na Pedagogické radě a zasedání Školního parlamentu
 • Účast na pravidelných pracovních setkání školních psychologů pod záštitou PPP Brno