Zpět k O škole

Spolek přátel střední školy Olomoucká

(dále jen „spolek“), je dobrovolným svazkem  občanů, zejména rodičů a zákonných zástupců žáků Střední školy technické a ekonomické, Brno, Olomoucká, p. o. (dále jen škola), kteří se zajímají o výchovu dětí,  mládeže a práci školy. Jedná se o formu aktivní účasti rodičů a ostatních zákonných zástupců žáků na řešení otázek výchovy a vzdělávání žáků školy, poskytování materiální pomoci a vytváření podmínek pro zlepšování činnosti školy.

Spolek je nepolitickou zájmovou organizací, jež zastupuje zájmy dětí a mládeže, prosazuje jejich právo na vzdělávání a výchovu, přispívá k všestrannému rozvoji jejich osobnosti, a to i v oblasti sportovního a kulturního vyžití.

Spolek je nezávislý na politických stranách, orgánech státní správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná s ostatními školami, výchovnými zařízeními, s orgány státní správy a samosprávy, jinými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

Název a sídlo

Spolek vyvíjí svoji činnost pod názvem: Spolek přátel střední školy Olomoucká
Sídlem spolku je: Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno

Přihláška do spolku přátel

Přihlášku je možno vyplnit a zaslat e-mailem na spolek@sstebrno.cznebo vytisknout a předat třídnímu učiteli.

Přihláška do spolku přátel [PDF] Přihláška do spolku přátel [DOCX]
Stanovy spolku [PDF]
Zásady zpracování osobních údajů GDPR [PDF]

Zprávy o činnosti spolku přátel střední školy Olomoucká

Kontakt

Předseda spolku: Ing. Martin Svoboda, DiS., MBA
tel.: 548 515 146
e-mail: martin.svoboda@sstebrno.cz