Zpět k ERASMUS+

Projekt mobility Výzva 2007

LeonAjka0706_1

23. června 2007 se vrátilo 9 studentů 3. ročníku oborů PSP a MS z třítýdenní stáže v na partnerské škole Bánki Donát Vocational School v maďarské Ajce. Stáž se uskutečnila v rámci projektu Leonardo da Vinci Nové technologie ve strojírenství – stáž studentů.

Studenti během stáže pracovali v odborných učebnách a dílnách hostitelské školy. Naučili se pracovat s programem pro návrh strojírenských konstrukcí Solid Edge, seznámili se s technologií Rapid Prototyping – rychlá výroba master modelů v 3D. Součástí stáže byla také práce na CNC stroji – tvorba CNC programu a výroba na CNC soustruzích. Hmotným výstupem stáže byl výrobek zhotovený na CNC stroji.

Kromě získání nových zkušeností ve svém oboru měli studenti také možnost zdokonalit se v cizím jazyce a seznámit se s pracovním i kulturním životem v Maďarsku.

LeonAjka0706_4LeonAjka0706_2LeonAjka0706_3