Zpět k ERASMUS+

Stínování ve Velké Británii 2018 – běh 2

Ve dnech 11.—22. 11. 2019 vycestovalo 5 pedagogů naší školy na stínování do Jižní Anglie, města Portsmouth, v rámci projektu č., 2018-1-CZ01-KA116-047060 „INOVATIVNÍ EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI, POSTUPY A TECHNOLOGIE 2“, který byl podpořen a financován z programu Erasmus+. Projekt byl uskutečněn ve spolupráci se zahraničním partnerem Language Solution, Portsmouth, Velká Británie.

Během mobility jsme se 10 pracovních dnů účastnili stínování vyučovacích metod a strategií v hodinách matematiky, technických a strojírenských předmětů a v odborném výcviku, v hodinách s výukou předmětů podle metody CLIL ve Velké Británii. Navštívili jsme City College Southampton, Northbrook Metropolitan College, Chichester College, Havant and South Downs College, Highbury College a Crofton Secondary School.

Při prohlídkách hostitelských škol jsme se seznámili se vzdělávacím systémem ve Spojeném království, s vedením hostitelských škol, s vybavení škol, zejména dílen pro odborný výcvik. Debatovali jsme s vedením a zaměstnanci jednotlivých škol o metodách používaných při výuce a řízení škol. Seznámili jsme se se vzdělávacími plány a osnovami v daných předmětech. Při stínování hodin jsme nahlédli do výukových materiálů, vyměnili jsme si některé zkušenosti, porovnali jsme úroveň a způsob vzdělávání.

stinovani_4

Vzdělávání na středních školách ve Velké Británii není tak specializované jako u nás, odborné předměty se učí komplexně s praktickým využitím matematiky a fyziky, žáci mají daleko větší zodpovědnost za své vzdělávání, využívají moderní technologie. Učitel je zde jako průvodce, ve třídách je malý počet žáků.

Navštívili jsme také strojírenskou firmu DKW Engineering Ltd, kde jsme se seznámili s vybavením a stroji, organizační strukturou a vedením firmy. Zajímali jsme se také o pracovní podmínky zaměstnanců, systém vzdělá vání a odměňováním. Mnoho nových informací jsme získali také na setkáních s učitelem Johnem Colebrookem, kde jsme porovnávali vzdělávání a život v Anglii a ČR. Měl pro nás přichystaná zajímavá témata a strhl nás svým elánem a přístupem.

Ubytování bylo zajištěno v rodině, mohli jsme tedy poznat chod běžné domácnosti. Po Portsmouthu jsme cestovali městskou dopravou, do škol většinou vlakem.

Během volna a o víkendu byl pro nás zajištěn bohatý kulturní program k poznání kultury, historie a života v hrabství Hampshire a ve Velké Británii. Prohlédli jsme si pamětihodnosti ve městě Portsmouth, a to katedrálu, historickou část starého města, vyhlídku Spinnaker Tower, přístav, pobřeží. Několikrát jsme se vydali do Historic Dockyards Portsmouth. Navštívili jsme město Winchester, kde jsme si s průvodkyní prohlédli katedrálu, parky a zahrady, universitu a některé významné domy. Seznámili jsme se s historií Velké Británie. Největším zážitek byla návštěva muzea potopené lodi Mary Rose. Nemohli jsme také odmítnout možnost návštěvy Londýna, kde jsme se projeli lodí po Temži a prošli se po nábřeží.

Samozřejmě došlo ke zlepšení jazykových dovedností, rozvoji anglické technické slovní zásoby, zlepšení komunikačních schopností. Získali jsme také mnoho námětů pro svoji pedagogickou činnost.
stinovani_3stinovani_2stinovani_1stinovani_stinovani_4