Zpět k ERASMUS+

Projekt mobility Výzva 2011

PM2011_Exeter2Získávání evropských zkušenosti a neb žáci oboru Ekonomika a Management objevuji Jižní Anglii Ve dnech 28. 10. – 13. 11. 2011 absolvovalo 14 žáků naší školy stáž v Jižní Anglii v rámci Projektu Mobility – Leonardo Da Vinci č. CZ/11/LLP-LdV/IVT/134041 „Získejme evropské zkušenosti – stáž studentů oboru Ekonomika a Management“, který byl podpořen a financován z Programu Leonardo da Vinci projekt mobility a dofinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Dotačního programu DO SVĚTA! 2010.

Projekt byl uskutečněn ve spolupráci se zahraničním partnerem Totnes European School 4 Birdwood Court, TQ9 5SG Totnes, Devon, Velká Británie a navazuje na předchozí spolupráci ISŠ-COP s Totnes European School. Stáže se zúčastnilo 11 studentů třídy MA 4 a 3 studenti TA 4. Žáci pracovali 10 pracovních dnů, 7 až 8 hodin denně ve firmách z různých odvětví ve státní i soukromé sféře, v pojišťovnictví, bankovnictví, zabývali se administrativou a managementem v těchto firmách a zkusili pracovat jako personalisté, obchodní zástupci, asistenti marketingu, referenti nákupu a odbytu nebo jako mzdoví účetní.

Významným přínosem pro žáky bylo získání zkušenosti ze skutečného multijazykového podnikatelského prostředí. Všichni účastníci považují Projekt Mobility za velmi úspěšný. Cíle projektu byly splněny a kromě osvojení nových zkušeností ve svém oboru studenti získali organizační, sociální schopnosti a dovednosti, měli možnost zdokonalit se v anglickém jazyce, seznámit se s pracovním i kulturním životem ve Velké Británii a navázat nová přátelství s mladými lidmi z celé Evropy, kteří také přijeli na stáž do Anglie a bydleli ve stejných rodinách nebo pracovali ve stejných firmách a s kterými studenti měli možnost komunikovat každý den.

PM2011_Exeter1Velmi důležitým přínosem pro účastníky byl i rozvoj osobnosti, získaní sebedůvěry. Během pobytu v Jižní Anglii žáci také měli možnost se zúčastnit exkurzí a uskutečnit výlety do okolí s prohlídkou památek v Totnes, Plymouth, Torquay a Exeter, zlepšili si své mezikulturních dovedností a byli svědky oslav svátku Halloween a Bonfire night, z kterých žáci měli velké zážitky.

V průběhu stáže účastnici absolvovali školicí program a získali Certificate of Work Experience Proficiency. Všichni účastníci stáže také získali potvrzení o absolvování stáže – Europass mobility. Spolupráce s partnerem byla úspěšná. Totnes European School se znovu ukázala jako velmi profesionální, zkušený partner a menší vzniklé problémy rychle a efektivně byly vyřešeny. I přes menší jazykové problémy všichni naši žáci zvládli stáž a dobře reprezentovali naši školu. Firmy, ve kterých pracovali, byly s jejích prací spokojeny a pochválily jejích pilnost, zodpovědnost a pečlivost.

Projekt Mobility určitě byl pro účastníky přínosem a stáž ve firmě poskytla studentům obrovské zkušenosti pro jejich osobní i kariérní rozvoj a očekavame, že zajistí lepší uplatnění účastníků po ukončení ISŠ-COP a bude impulsem pro rozvíjení jejích jazykových i praktických obzorů. Doufáme, že spolupráce s Totnes European School bude pokračovat a i další studentů dostanou možnost se zúčastnit mezinárodních stáži v Jižní Anglie.

Stáž v Anglii očima žáků – Kateřina Schanzerová MA4
Stáž v Anglii očima žáků – Petr Obst MA 4
Prezentace o projektu. Autor Mgr. Olga Myslíková
Prezentace o stáži. Autor Michal Mindl MA4 (2011/2012)
Prezentace o stáži. Autor David Doležal MA4 (2013/2014)
Prezentace o firmě. Autor Petr Obst MA4 (2011/2012)
Prezentace o firmě. Autor Katka Schanzerová MA4 (2011/2012)
Brožura
PM2011_torquay PM2011_Plymouth PM2011_prace