Zpět k Kontakty

Školní poradenské pracoviště

Další informace

zástupkyně ředitele
pro teoretické vyučování
školní speciální pedagog
komunikace s ŠPZ
školní speciální pedagog

Mgr. Alena Špaňhelová

telefon: 548 515 126
   mobil: 601 366 429
e-mail: alena.spanhelova@sstebrno.cz

Mgr. Radomír Omasta

telefon: 548 515 136
telefon: 548 515 152
e-mail: radomir.omasta@sstebrno.cz

Mgr. Lucie Uhlíková

telefon: 548 515 136

 

e-mail: lucie.uhlikova@sstebrno.cz

 

výchovná poradkyně
1. – 3. ročník
výchovný poradce pro 4. ročník,  kariérové poradenství školní metodik prevence

PhDr. Eva Vránová

telefon: 545 515 151
e-mail:     eva.vranova@sstebrno.cz

Mgr. Michal Marcin

telefon: 548 515 149
e-mail: michal.marcin@sstebrno.cz

Mgr. Michal Břicháček

telefon: 548 515 216
e-mail: michal.brichacek@sstebrno.cz

 

asistenti pedagoga telefon e-mail
Dvořák Karel, Mgr. 548 515 130 karel.dvorak@sstebrno.cz
Malá Iveta 548 515 220 iveta.mala@sstebrno.cz
Rybnikář Vlastimil 548 515 158 vlastimil.rybnikar@sstebrno.cz
Seďová Dagmar 548 515 220 dagmar.sedova@sstebrno.cz
Vlková Alena 548 515 158 alena.vlkova@sstebrno.cz
Vránová Dagmar, Mgr. , Bc. 548 515 210 dagmar.vranova@sstebrno.cz