Zpět k Kontakty

Školní poradenské pracoviště

Telefonní čísla uváděná u jednotlivých osob jsou interní telefonní linky. Kompletní telefonní číslo vznikne předřazením 548 515…

Pokud chcete osobu kontaktovat e-mailem jednotný formát jmeno.prijmeni@sstebrno.cz

Jméno

Funkce

Tel. linka

OMASTA Radomír, Mgr. školní speciální pedagog, komunikace s ŠPZ …136/152
UHLÍKOVÁ Lucie, Mgr. školní speciální pedagožka …136
BŘICHÁČEK Michal, Mgr. školní metodik prevence …216
VRÁNOVÁ Eva, PhDr. výchovná poradkyně …151
MARCIN Michal, Mgr. výchovný poradce …149
RYBNIKÁŘ Vlastimil asistent pedagoga …130
VLKOVÁ Alena asistentka pedagoga …158
MALÁ Iveta asistentka pedagoga …220
DVOŘÁK Karel, Mgr. asistent pedagoga …130
VRÁNOVÁ Dagmar, Mgr. Bc. asistentka pedagoga …210
SEĎOVÁ Dagmar asistentka pedagoga …220