Zpět k Kontakty

Školní poradenské pracoviště

Telefonní čísla uváděná u jednotlivých osob jsou interní telefonní linky. Kompletní telefonní číslo vznikne předřazením 548 515…

Pokud chcete osobu kontaktovat e-mailem jednotný formát jmeno.prijmeni@sstebrno.cz


Jméno

Funkce

Tel. linka

ŠNAJDEROVÁ Jana, Mgr. školní psycholožka …142
OMASTA Radomír, Mgr. školní speciální pedagog …136/152
ÚLEHLOVÁ Sylva, Mgr speciální pedagog …136
BŘICHÁČEK Michal, Mgr. školní metodik prevence …216
VRÁNOVÁ Eva, PhDr. výchovná poradkyně …151
DUJKA Michal, Mgr. výchovný poradce …138
DONOVALOVÁ Iva, Ing. asistent pedagoga …220
RYBNIKÁŘ Vlastimil asistent pedagoga …178
VLKOVÁ Alena asistent pedagoga …151