Zpět k ERASMUS+

Stínování ve Velké Británii 2018 – běh 1

Ve dnech 11. 11. -24. 11. 2018 se 2 učitelé a 3 mistři odborného výcviku zúčastnili opět stínování v anglickém městě Portsmouth. Stalo se tak v rámci projektu Erasmus + č. 2018-1-CZ01-KA116-047060  s názvem „INOVATIVNÍ EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI, POSTUPY A TECHNOLOGIE 1“. Důležitým partnerem při této spolupráci byla anglická organizace Language solution.

Účastníci navštěvovali po dobu deseti dní anglické školy, např. Chichester College, Highbury College, Portsmouth College nebo Southdowns College, kde stínovali vyučovací metody a strategií v hodinách odborných předmětů a v hodinách s výukou podle metody CLIL a navštívili hlavně hodiny odborných předmětů, ale také i zeměpisu, dějepisu a cizích jazyků. Kromě možnosti vidět použité vyučovací metody a vybavení škol bylo cílem seznámení se s britským školským systémem a porovnání s českým, rozvoj jazykových znalostí v oblasti technické terminologie i každodenní komunikaci.

Během pobytu podnikli o víkendu také několik výletů – do Londýna, Winchestru  a Brightonu. Dále si prohlédli Portsmouth a jeho Historic Dockyards, ponorku v Submarine Museum na ostrově Gosport  a zúčastnili se exkurze do strojírenské firmy Good Directions.

Pro všechny účastníky byla akce velkým přínosem.

Mgr. Barbora Holtzerová

Prezentace o stínování. Autor Mgr. Stanislav Zmeškal