Zpět k Kontakty

Základní informace

 

Telefon:
ústředna 548 515 111
sekretariát ředitele školy 548 515 122
studijní oddělení pro řádné denní studium 548 515 127
náborové oddělení, propagace 548 515 123
vzdělávání dospělých 548 515 124
Datová schránka: fdqw77g
Elektronická pošta:
schránka školy posta@sstebrno.cz
náborové informace nabor@sstebrno.cz
vzdělávání dospělých josef.klein@sstebrno.cz

DALŠÍ ÚDAJE O ŠKOLE

 

název školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
adresa školy Brno, Olomoucká 1140/61, PSČ 627 00
zřizovatel Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
RED_IZO 600 171 019
IZO 000226475
00226475
DIČ CZ00226475

Elektronická komunikace

Pro elektronickou komunikaci můžete využít datovou schránku či elektronickou podatelnu.

Datová schránka: fdqw77g

Datová schránka SŠTE Brno, Olomoucká je určena pro příjem veškerých datových zpráv, které jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem (na základě vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).

Elektronická adresa podatelny: posta@sstebrno.cz

Podání dokumentů v elektronické podobě

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny – maximální velikost jedné datové zprávy je 8 MB,
 • na přenosném technickém nosiči dat – přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na podatelně.

Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě:

 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání,  pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami,
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF,
  • PDF/A (ISO 19005),
  • FO / ZFO (602XML Filler dokument),
  • TXT,
  • RTF,
  • ODT (Open Document Text),
  • ODS (Open Document Spreadsheet),
  • ODP (Open Document Presentation),
  • DOC / DOCX,
  • XLS / XLSX,
  • PPT / PPTX,
  • PNG (ISO/IEC 15948),
  • TIF / TIFF (revize 6 – nekomprimovaný),
  • JPG / JPEG / JFIF (ISO/IEC 10918),
  • MPEG-2 (ISO/IEC 13818),
  • MPEG-1 (ISO/IEC 11172),
  • MPEG-4 (ISO/IEC 14496),
  • GIF,
  • MPEG-1 / MPEG-2 Audio Layer II (MP2),
  • MPEG-1 / MPEG-2 Audio Layer III (MP3),
  • WAV, PCM,
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

Postup v případě zjištění chybného formátu, škodlivého kódu: 

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných SŠTE nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné na úřední desce, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu. Není-li SŠTE schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se SŠTE ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit,  SŠTE dále dokument nezpracovává.