Zpět k Žáci a rodiče

Kroužky a zájmové útvary

ZÁJMOVÉ KROUŽKY – nabídka pro školní rok 2020/2021

(činnost kroužku bude zahájena na přelomu září a října, rozhodující je počet zájemců)

 
připravují se