Zpět k ERASMUS+

Label 2013 Evropský učitel

logo_labelDne 24. září 2013 se učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková zúčastnila 9. ročníku konference Kreativně k jazykové výuce, konané při příležitosti Evropského dne jazyků. Konference byla určena zejména učitelům a pedagogickým pracovníkům ze všech typů škol, kteří působí v oblasti výuky cizích jazyků.

Cílem konference bylo představit širší pedagogické veřejnosti výjimečné a inovativní projekty z oblasti jazykového vzdělávání, které v roce 2013 získaly Evropskou jazykovou cenu Label, a dále oceněné Učitele jazyků roku 2013.

Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Cílem individuálního ocenění Evropský učitel jazyků roku je ocenit učitele působící v oblasti jazykového vzdělávání, jejichž činnost v oblasti jazykového vzdělávání je inovativní nebo výjimečná a inspirativní, nebo kteří motivují svým přístupem k dalšímu jazykovému vzdělávání a vytvářejí motivující prostředí pro rozvoj povědomí o jazycích a jazykové rozmanitosti.

3-label_2013_117Mezi oceněnými byla i učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková, která umí využít potenciál svých studentů a zvládá zapojit do projektu i méně nadané žáky. Mgr. Myslíková působí v oblasti jazykového vzdělávání již přes 17 let. Za tu dobu dokázala, že je vynikající také v organizování nejrůznějších mezinárodních projektů. V poslední době se věnuje zejména projektům Leonardo da Vinci, pro které úspěšně připravuje i studenty s poruchami učení. Před cestami do zahraničí totiž věnuje zvláštní péči rozvoji jejich jazykové vybavenosti.

Gratulujeme a doufáme, že se Mgr. Myslíkové povede uskutečnit další zajímavé projekty pro žáky naší školy.

Prezentace Mgr. Olgy Myslíkové
bulletin_EU_prilezitosti4-label_2013_1182-label_2013_0401-label_2013_004