Zpět k ERASMUS+

Projekt mobility Výzva 2010

Ajka 2011 Mezinárodní zkušenost – stáž pro mladé techniky v odborném vzdělávání (5.-18. červen 2011) Tak zní název projektu v rámci programu Leonarda da Vinci, který umožnil výjezd deseti studentům naší školy na odbornou stáž do městečka Ajka, které se nachází nedaleko jezera Balaton v Maďarsku. Studenti byli vybráni ze tříd ME3A (Jiří Beneš, František Černý, Marek Malík a Karel Vrba) a ME3C (Kamil Kudláček, Daniel Kunický, Phan Quoc Thang, Josef Skopal, Jiří Šikula a Patrik Všetečka) na základě projeveného zájmu a po absolvování kurzu jazykové a kulturní přípravy. Stáž našich studentů probíhala ve Střední odborné škole a kolégia Donáta Bánkiho a navazovala na úspěšnou předchozí spolupráci s touto školou, která se prokázala jako spolehlivý partner. Po celou dobu našeho pobytu v pracovních dnech probíhala výuka, odborná praxe v učebnách elektro a výpočetní techniky.

Po obsahové stránce naši studenti prošli teoretickou průpravou, počínaje plánováním elektrických obvodů v programu TINA na učebně výpočetní techniky, zvládli nové technologické postupy přípravy tištěných spojů foto-cestou, pomocí mikropájky osazovali základní desku různými elektrosoučástkami, které pak měřili, zpracovávali a vyplňovali potřebné protokoly pro měření a nakonec vyrobený produkt (nízkofrekvenční zesilovač) také funkčně odzkoušeli. Studenti plnili své úkoly se zájmem, jejich šikovnost a odborné vědomosti a znalosti ocenili i vyučující pedagogové z naší hostitelské školy. V průběhu stáže jsme navštívili místní elektro-podnik SELKO, zabývající se zabezpečovacími systémy v průmyslu, také jsme měli možnost podívat se do místní elektrárny, která jako palivo využívá ekologickou biomasu. Obě exkurze se setkaly s pozitivním ohlasem studentů naší školy.

Svůj volný čas naši studenti využili k poznávání krajiny, životního stylu mladé generace našich jižních sousedů. Odehráli jsme sportovní utkání v kopané, ve kterém jsme zvítězili v poměru 2 : 0. Při komunikaci se studenty hostitelské školy si mohli procvičit anglický jazyk. Fakultativní výlet na zříceninu hradu Szigliget a následné koupání v Balatonu bylo příjemnou odměnou za vzorné chování a taky vzornou reprezentaci naší školy v zahraničí. Všichni účastníci stáže z řad studentů obdrželi EUROPASS, měli možnost si vzít s sebou vyrobený produkt nízkofrekvenčního zesilovače a také obdrželi drobné dárky na památku od našich hostitelů.

Závěrem lze konstatovat, že odborná stáž našich studentů v maďarském městečku Ajka ve Střední odborné škole a kolégia Donáta Bánkiho splnila své cíle po všech stránkách, ze strany našich žáků se setkala s pozitivní odezvou a hodnocením. Za jejich vystupování i chování si zaslouží pochvalu.

A co o stáži řekli studenti?

Stáž mohu všem vřele doporučit, byla to velice přínosná zkušenost, seznámit se s trošku jinými pracovními postupy a praktikami v zahraničí. Nebyla to jen samá,,dřina“ ve škole, ale také zábava. Moc jsme si to tam užili a budeme na to dlouho vzpomínat. (ME3A) Pokud můžete, tak jeďte, zažijete spoustu srandy a něco se při tom naučíte ;-). (ME3C)

Dr. Ladislav Kotlár, Mgr. Jana Matoušková
ajka2011PM_2010_2PM_2010_1