Zpět k ERASMUS+

Stínování ve Velké Británii 2016 – běh 1

stinovani_GB_1

Ve dnech 22. 10. – 6. 11. 2016 vyjelo pět pedagogů naší školy do města Portsmouth na jihu Anglie.

Akce proběhla v rámci projektu č. 2016-1-CZ01-KA102-023204 – INOVATIVNÍ EVROPSKÉ ZKUŠENOSTI, POSTUPY A TECHNOLOGIE. Tento projekt byl podpořen a financován z Programu Erasmus + a program byl organizován ve spolupráci s Language Solution z Portsmouthu.

Na školách Chichester College a Faraham College jsme se účastnili stínování vyučovacích metod a strategií v hodinách přírodovědných, technických a strojírenských předmětů a stínování systémů řízení používaných pro vedení a administrativu školy.

Při návštěvách hodin a při rozhovorech nám byli přínosným zdrojem informací ochotní učitelé a žáci. Mohli jsme tak porovnat styl výuky v Anglii a České republice, vybavení škol a organizaci vyučování a poznat nové metody výuky. Například skvěle zorganizované projektové vyučování v předmětu, který je věnovaný právě projektům žáků. Především však došlo k výměně zkušeností, získání kontaktů a navázání nových přátelství.

Náplní projektu byla i návštěva společnosti Good Directions Ltd, kde jsme se seznámili s provozem, organizační strukturou a strategií této strojírenské firmy a mohli porovnat s podniky v České republice.

stinovani_GB_6Během volna a o víkendu byl pro nás zajištěn bohatý program k poznání kultury Velké Británie. Prohlédli jsme si pamětihodnosti ve městě Portsmouth, a to Historic Dockyards, hrad Southsea Castle a věž Spinnaker Tower. Při cestě na ostrov Wight jsme se podívali do městeček Ryde a Newport a především na útesy The Needles. Navštívili jsme také Winchester, první hlavní město Anglie, kde jsme si s průvodkyní prohlédli katedrálu, městské centrum, hrad Winchester Caste – The Great Hall a městský mlýn. Velkým zážitkem pak pro nás byla prohlídka ponorky v Submarine Museum na ostrově Gosport.

Díky bydlení v rodinách jsme měli možnost poznat život běžných anglických rodin.

Celá akce byla pro všechny velkým přínosem nejen v oblasti pedagogické, ale i kulturní a společenské.
Prezentace o mobilitě učitelů v UK – Aktivita profesní rozvoj pracovníků – stínování Autor: Ing. Tomáš ŽIVČÁK

A protože projekt dále pokračuje, může se dalších pět učitelů těšit na stínování v Anglii v roce 2017.
stinovani_GB_4 stinovani_GB_3 stinovani_GB_2