Projekty

Krátký náhled všech článků v této sekci (řazeno abecedně). Pro kompletní zobrazení slouží tlačítko „Zobrazit stránku“.

Odkazy: 

logo

Aktuální projekty

 

  Projekt Projekt „Centrum přesného strojírenství“   Projekt Kybernetická bezpečnost.   Projekt Škola progresivních průmyslových technologií. Projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Projekt Vzdělaný učitel – úspěšný absolvent. Projekt Pracoviště mechatronického CNC obrábění. Cílem projektu je vytvoření školního pracoviště, které nákupem 4 mechatronických CNC soustruhů pozitivně ovlivní …

Zobrazit stránku »

sste_VUT2

Dlouhodobá spolupráce SŠTE Brno s VUT Brno – FEKT

Dlouhodobá spolupráce SŠTE Brno s VUT Brno – Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií pod názvem „Pokročilá praktika v elektrotechnice“ byla nastartována díky projektu OPVK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ již v roce 2013. Účelem je přiblížit našim žákům oboru mechanik elektrotechnik studium na vysoké škola a využít bohaté …

Zobrazit stránku »

Partner projektu Svazu strojírenské technologie

Projekt: „Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť“, CZ.1.07/1.1.16/01.0074

Termín realizace: 23/04/2012 – 31/12/2012

Všeobecným cílem 21měsíčního projektu, zahájeného 23. 4. 2012 je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, vylepšení výuky a transfer know-how z technologie do škol. K dosažení cíle bude inovována metodika CNC …

Zobrazit stránku »

rop

Pracoviště mechatronického CNC obrábění

Pracoviště mechatronického CNC obrábění

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01624

Příjemce dotace: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 61

Výzva: 3.4 – Veřejné služby regionálního významu

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.4 Veřejné služby regionálního významu

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Zobrazit stránku »

Projekt – Vlak pro Evropu

„Vlak pro Evropu“

 

 • Naše škola je zapojena do programu Comenius , který koordinuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v rámci vzdělávacích programů mezinárodní spolupráce.
 • Projekt se realizuje pod názvem  „Evropský CNC projekt – Vlak pro Evropu“ a jeho cílem je spolupráce evropských středních škol se strojírenským zaměřením v oblasti CNC techniky.
 • Účast na  projektu nám nabídla v roce 2006 německá škola …

  Zobrazit stránku »

Projekt kybernetická bezpečnost

Na základě výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost Integrovaného regionálního operačního programu byla naší školou v říjnu 2017 zpracování a podána žádost o dotaci EU na projekt „Kybernetická bezpečnost SŠTE Brno“. V březnu 2018 byla žádost akceptována pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006605 a škole přiznána dotace ve výši 4. 633. 695,- Kč z celkových předpokládaných nákladů projektu ve výši 5. 148. …

Zobrazit stránku »

Projekt OPVK „Pojďme se dotknout ICT“

Od 31. 10. 2014 je naše škola zapojena do dalšího projektu OPVK „Pojďme se dotknout ICT“. Realizátorem projektu je Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Partnerem projektu je firma Code Creator, s.r.o. a 42 škol, z toho 35 ZŠ a 7 SŠ.

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0016
 • Název operačního programu: OP vzdělávání pro …

  Zobrazit stránku »

28309831_1009973845832446_712892614_o

Projekt PolyGram

1. 12. 2017 byl na naší škole uveden v život projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358). Projekt, jehož trvání je plánováno až do konce roku 2020, si stanovuje za cíl hned několik klíčových aktivit:

 • organizování kroužků na naší škole – v této chvíli fungují kroužky …

  Zobrazit stránku »

 • Projekt Škola progresivních průmyslových technologií

  Začátkem školního roku 2017/2018 byly zahájeny přípravné činnosti na zcela novém velkém projektovém záměru v rámci integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ITI) s názvem „ Škola progresivních průmyslových technologií“. Projektovým záměrem jsou v první etapě stavební úpravy nevyhovujících a nevyužívaných suterénních prostor školy na nové moderní odborné učebny a posluchárnu.

  V druhé etapě by se …

  Zobrazit stránku »

  Projekt „Centrum přesného strojírenství“

  Na naší škole se výuce klasického obrábění věnujeme osmdesát let, CNC obrábění více jak dvacet let a máme k tomu vybavené dílny a specializované učebny. Vybavení v oblasti klasických strojů – soustruhů a frézek, které je nutným základem pro následnou výuku CNC obrábění, velmi rychle stárne. Ve školních dílnách jsou stroje z šedesátých let, tzn. z doby původního …

  Zobrazit stránku »

  leonardo

  Projekty Erasmus+ a Leonardo Da Vinci

  Pečeť kvality podruhé pro naši školu

  Dne 19. 10. – 20. 10. 2016 se učitelka naší školy Mgr. Olga Myslíková zúčastnila Diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava s názvem Řemeslo má zlaté dno, která byla zaměřena na podporu vzdělávání v oblasti řemeslných profesí. Cílem bylo představit aktivity programu Erasmus+, prezentovat příklady dobré praxe …

  Zobrazit stránku »

  1

  Projekty eTwinning

   

   

  Projekty eTwinning na naší škole zajišťuje Mgr. Eva Komínková, Mgr. Magdalena Zlámalová, PhDr. Dimitra Voráčová a Mgr. Zdeněk Blažek

  Šk. rok Název projektu Internetové stránky 2005/06 Getting a Job in the EU 2006/07 Young people and tv 2011/12 SAFETIQUETTE (Safe Ticket-basic Tips for Young Internet Users) 2012/13 Knowing me knowing you 2012/13 Trip from …

  Zobrazit stránku »

  Projekty financované EU

  12/ Výměna zkušeností a metod ve vyučování odborných témat v anglickém jazyce Název (CZ): Výměna zkušeností a metod ve vyučování odborných témat v anglickém jazyce Název (EN): Exchanging experience and methods in teaching technical subjects in English Číslo projektu: CZ/06/A/EX//134148 Trvání projektu: 01/09/2006 – 31/01/2007 Trvání výměny: záři 2006, 1 týden Partner: Fundacja na Rzecz …

  Zobrazit stránku »

  Realizované a již ukončené projekty

  • Vlak pro Evropu
  • Projekt MŠIU - Mobilní škola interkulturního učení
  • Partner projektu SST
  • Výměna zkušeností a metod ve vyučování odborných témat v anglickém jazyce
  • Zvyšování odborných kompetencí studentů oboru Informační Technologie v zahraničních firmách
  • Získejme evropské zkušenosti – stáž studentů oboru Ekonomika a Management
  • Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností
  • Nové metody výuky …

   Zobrazit stránku »

  Regionální centrum víceosého obrábění

  V červnu 2012 byla škole schválena projektová žádost v operačním programu CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 11.2.4. Veřejné služby regionálního významu, název výzvy 3.4. – Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku. Předmětem projektu byl nákup 2 víceosých CNC obráběcích strojů – sedmiosého …

  Zobrazit stránku »

  Školní projekt podpory zdraví

  V červnu 2009 (a opět v srpnu 2016) získala naše škola od Státního zdravotního ústavu osvědčení o přijetí do sítě škol podporujících zdraví. Cílem vstupu do tohoto projektu je průběžně měnit klima školy tak, aby se stala příjemným místem respektujícím a podporujícím zdraví lidí ve všech jeho složkách (tělesné, duševní i sociální) a nabízejícím možnost …

  Zobrazit stránku »

  OPVK_56

  Výzva č. 56 projektu OPVK

  V roce 2015 se naše škola zúčastnila výzvy č. 56 vyhlášené Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která byla zaměřená na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů a zahrnovala čtyři šablony:

  • šablona č. 1 – čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  • Zobrazit stránku »

  logo_EU_vzd_ucitel

  Vzdělaný učitel – úspěšný absolvent

  V souladu s Výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, byla naší škole schválena dotace na realizaci projektu s názvem

  „Vzdělaný učitel – úspěšný absolvent“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006806.

  výše dotace celkem 2 794 417,00 Kč datum zahájení fyzické realizace projektu 3. října 2017 datum ukončení …

  Zobrazit stránku »