Zpět k O škole

Školská rada

Volby do Školské rady pro období 2023-2026  >>>

Složení Školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci:
Ing. Antonín Šandera
Jana Nyklová
Hana Sokolářová
Pedagogičtí pracovníci:
Ing. Katarína Kocmanová
Tomáš Benáček
Mgr. Michal Vrtal
Zástupci zřizovatele školy:
Ing. Gerhard Walter
Bc. Michal Kolařík
Mgr. Ladislav Šustr