Školská rada

Složení školské rady

Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci
Mgr. Ladislav ŠUSTR  Předseda
Ing. Lenka KLOSSOVÁ
Gabriela ZÁTRAPOVÁ
Pedagogičtí pracovníci
Ing. Katarína KOCMANOVÁ  Místopředseda
Mgr. Radoslav HOLEŠOVSKÝ  Zapisovatel
Josef HORKÝ
Zástupci zřizovatele školy
Bc. Michal KOLAŘÍK
Mgr. Jiří NOVOTNÝ ml.
Bc. Eliška Moravcová