Zpět k O škole

Historie a současnost

Historie školy

Historie školy začíná v roce 1918 a je úzce spjata se vznikem Zbrojovky Brno. Tato firma původně opravovala automobily, pušky, telefonní a železniční zařízení a nářadí. Montovala také německé a rakouské pušky Maser a Mannlicher, později i svoje vlastní. V průběhu času se zde kromě pušek a kulometů vyráběly i automobily, motory, psací stroje a traktory.

 

Historie skutečné školy se však váže až k září roku 1931, kdy byly Ministerstvem školství a osvěty schváleny Stanovy odborné učňovské školy pro živnosti československé Zbrojovky a.s. v Brně. První „Tovární učňovská škola pro živnosti československé Zbrojovky a.s.“ sídlila v Nové ulici (dnešní Šumavské), později přešla do hlavního závodu Zbrojovky a.s. na Lazaretní ulici.

Pohled na budovu školy

Novodobá současnost

Rokem 1989 se otevírá nová kapitola v dějinách nejen naší společnosti, ale také naší školy. Střední škola zabezpečuje výuku v učebních oborech ukončených výučním listem a současně ve studijních oborech s maturitou. Mezi jednotlivými obory existuje vzájemná prostupnost a vzdělávací cestu si student může volit podle svého zájmu a dosahovaných studijních výsledků. Je školou celoživotního vzdělávání pracovníků, protože vedle uvedených učebních a studijních oborů zabezpečuje nástavbové studium, odborné specializační a rekvalifikační kurzy a semináře a další formy vzdělávání podle požadavků trhu práce.

Naše škola je jednou z největších středních odborných škol zřizovaných JMK. Je stabilní vzdělávací institucí s významem daleko přesahujícím náš region.

 • Hodnocení školy z pohledu kontroly České školní inspekce:
  • „..Přednosti školy spočívají ve vysoce efektivním systému řízení, v inovativním a pravidelném zavádění nových technologií do výuky a ve využití dlouhodobě prosperující a mimořádně bohaté spolupráce se sociálními partnery. Ve svém vývoji směřuje škola k neustálému zvyšování kvality procesu vzdělávání.“
 • Škola získala certifikát kvality ve vzdělávání ISO 9001:2009
 • Obory zaměřené na informační technologie, elektroniku, strojírenství, ekonomiku
 • Aktivity školy
  • jako jedna z 19 SŠ v ČR byla zařazena do mezinárodního programu PHARE k ověřování nejmodernějších forem výuky,
  • byla jedinou školou v ČR přijatou za člena Sdružení evropských středních odborných škol AVENUE
  • jako jediná SŠ reprezentovala ČR v projektu 24 zemí Evropské Unie – „Vlak do Evropy“ European CNC – Network – Train for EUROPE a byla vyhodnocena za nejlepší žákovskou práci
  • v rámci projektu Zdravá škola vede žáky ke zdravému stylu života
  • aktivní zapojení školy do řady mezinárodních projektů včetně výměnných odborných stáží žáků v zahraničí, odborné praxe, zájezdy, exkurze, lyžařské kurzy v Alpách
 • Moderní metody výuky
  • vzdělávání pomocí e-learningu = učební texty na e-learningovém vzdělávacím portálu, přístup z domova
  • názorná výuka s využitím interaktivních tabulí včetně software pro interaktivní komunikaci ve výuce
  • možnost získat mezinárodní ECDL Certifikát ve výpočetní technice, platný ve všech zemích EU; pro vybrané obory /IT, ME/ mezinárodní certifikát CISCO – CNA (Cisco Networking Academy) z PC sítí; programování v CAD/CAM; státní zkoušku z techniky administrativy
 • Vybavení
  • mimořádně moderní technické vybavení pro výuku financované z projektů EU
  • internet – studenti mají pro výuku k dispozici 368 počítačů zapojených v síti na internet 24 hod. denně, WIFI síť, další PC pro volné užití mimo výuku v informačním centru školy včetně tisku a kopírování,
  • učebny – specializované multimediální pro výpočetní techniku, CAD/CAM technologie, fyziku,odborné předměty, cizí jazyky, techniku administrativy, humanitní předměty, laboratoře elektroniky, mechatroniky a další
  • odborná pracoviště pro odbornou praxi v oblasti CNC technologií a programování CNC strojů, robotů, elektropneumatických a elektrohydraulických systémů řízení, multimediální techniky, elektroniky a další.
 • Priority
  • odborná kvalifikace, znalost aplikací výpočetní techniky a cizích jazyků
  • velmi dobrá příprava k dalšímu studiu na VOŠ, VŠ, příprava do praxe
 • Uplatnění
  • po maturitě další studium na VŠ, VOŠ, velmi dobré uplatnění v praxi. Škola vyučuje obory žádané na trhu práce, spolupracuje s desítkami firem v regionu
 • Služby studentům
  • stravování ve školní jídelně (objednávání a odhlašování obědů přes internet) a v moderní samoobslužné kantýně
  • ubytování v domově mládeže pro všechny mimobrněnské žáky – chlapce i dívky
  • lékařská péče zubní ordinace v areálu školy
  • školní psycholog poradí a pomůže během studia – služba žákům i rodičům, kariérové poradenství
  • odreagování ve sportovní hale se dvěma tělocvičnami, sálem pohybové výchovy, vlastní fitnes centrum; zájmové a sportovní kroužky, zájmová umělecká činnost, účast na soutěžích, autoškola skupiny A a B, taneční kurzy. Podpora sportovně nadaných žáků – individuální studium, spolupráce se sportovními kluby
 • Služby rodičům – každodenní informace o docházce žáků a jejich studijních výsledcích, možnost omlouvání díky elektronickému docházkovému systému, trvalé informace o dění ve škole