Zpět k ERASMUS+

Stáž v Anglii Výzva 2011 – Kateřina Schanzerová MA4

Na pobyt v Anglii jsem se, jako většina účastníků velice těšila, protože se mělo jednat o můj první pobyt tam. I když cesta byla únavná, nezkazila můj první dojem. Po 36 hodinách strávených v letadle, na letišti a v autobuse jsem přijela do kouzelného města Torquay a ubytovala jsem se u manželů Jeffordových. Mí hostitelé byli po celou dobu pobytu vstřícní, milí a kamarádští stejně jako všichni lidé, se kterými jsem se seznámila.

Zprostředkovatelská organizace Totnes European School, která zajišťovala stáž, mě umístila do firmy, která se zabývala tvorbou webových stránek. Kolektiv lidí, se kterými jsem pracovala, vytvořil přátelskou atmosféru a zejména můj šéf hýřil vtipem, optimismem a nejvíce přispíval k pohodovému naladění nás všech. Chování lidí okolo mě, mi usnadnilo překonat jazykovou bariéru a i když práce, kterou jsem vykonávala, byla poněkud jednotvárná, užila jsem si pracovní povinnosti a jsem ráda, že jsem získala nové zkušenosti. Zlepšila jsem se v komunikaci v anglickém jazyce, seznámila jsem se s kulturou v jiné zemi. Částečně jsem se zlepšila v odborných znalostech a práce v kolektivu mi pomohla procvičit svoje sociální dovednosti a ostatní schopnosti.

Ve volném čase jsem převážně chodila nakupovat, poznávala jsem krásu města, ve kterém jsem bydlela. O víkendech jsem se účastnila výletů a navštívila jsem památky a jiné akce v městech Exeter, Plymouth a Torquay. Bohužel stáž utekla moc rychle a nestihla jsem se seznámit se všemi zvyky, památkami a kulturou vůbec. Ráda bych se do Anglie zase brzy vrátila.