Zpět k Žáci a rodiče

Průběžná klasifikace

Vstup do klasifikace EduPage

Vyžaduje přihlášení. Heslo žákům generuje třídní učitel. Účet je společný pro žáky i rodiče.