Erasmus Plus – dřívější Leonardo Da Vinci

EU_erasmus_plus

Projekt mobility VÝZVA 2021

  • Aktivita 1 – Žáci v odborném vzdělávání a přípravě – stáž v organizaci odborného vzdělávání a přípravy – Irsko
  • Aktivita 2 – ErasmusPro – Dlouhodobé stáže žáků – Irsko
  • Aktivita 3 – Profesní rozvoj pracovníků – stínování v jiné organizaci zabývající se odborným vzděláním:
  Slovinsko     Slovensko  Norsko       Itálie

Projekt mobility VÝZVA 2020

Projekt mobility VÝZVA 2019

Projekt mobility VÝZVA 2018