VEDENÍ ŠKOLY

ŘEDITEL ŠKOLY

Ing. Zdeněk Pavlík

telefon: 548 515 122
e-mail: zdenek.pavlik@sstebrno.cz

SEKRETARIÁT 

Šárka Ledererová

telefon: 548 515 122
e-mail: posta@sstebrno.cz

ZÁSTUPCI ŘEDITELE PRO TEORETICKÉ VYUČOVÁNÍ

Ing. Pavel Meňhart

 statutární zástupce

Mgr. Lenka Relichová

Mgr. Alena Špaňhelová

telefon: 548 515 172
mobil: 601 366 430
e-mail: pavel.menhart@sstebrno.cz
telefon: 548 515 197
mobil: 602 249 679
e-mail: lenka.relichova@sstebrno.cz

telefon: 548 515 126
mobil: 601 366 429
e-mail: alena.spanhelova@sstebrno.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO PRAKTICKÉ  VYUČOVÁNÍ

Mgr. Josef Korčák, MBA

telefon: 548 515 125
mobil: 776 096 816
e-mail: josef.korcak@sstebrno.cz

PROVOZNĚ EKONOMICKÝ ÚSEK

Ing. Alena Syslová

vedoucí ekonomického oddělení
telefon: 548 515 131

 

e-mail: alena.syslova@sstebrno.cz

Ing. Petr Kuba

zástupce ředitele pro provozní záležitosti
telefon: 548 515 145
mobil: 602 526 599
e-mail: petr.kuba@sstebrno.cz