Přehled oborů 2024/2025

Brožura PDF

LYCEA – délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou – DENNÍ STUDIUM
Technické lyceum
Ekonomické lyceum
OBORY STUDIJNÍ – délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou – DENNÍ STUDIUM
Strojírenství počítačové systémy a robotika
Technik – puškař
Mechanik seřizovač – programování CNC získá výuční list
Mechanik elektrotechnik získá výuční list
Informatika – počítačové sítě a informační systémy
Ekonomika a podnikání
OBORY UČEBNÍ – délka studia 3 roky, získání výučního listu – DENNÍ STUDIUM
Strojní mechanik
Puškař
Obráběč kovů
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Pro ABSOLVENTY – strojních oborů, ukončení maturitní zkouškou – DENNÍ STUDIUM
Provozní technika – délka studia 2 roky
DOTAZY k přijímacímu řízení
Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova“@“sstebrno.cz tel: 548 515 141
Šárka Ledererová e-mail: posta“@“sstebrno.cz tel: 548 515 122
DOTAZY k oborům, dnům otevřených dveří, ISIC kartám, tanečnímu kurzu, autoškole
Iva Vytásková e-mail: iva.vytaskova“@“sstebrno.cz tel: 548 515 123