Zpět k O škole

Kryté tělovýchovné zařízení

Kryté tělovýchovné zařízení slouží k tělovýchově žáků školy a činnosti sportovních kroužků. Zbývající volný čas v tělocvičnách je pronajímán tělovýchovným jednotám a sportovním sdružením.

Zařízení nabízí dvě tělocvičny, které lze uzpůsobit na jednu velkou, dále specializovaný sál pohybové výchovy se zrcadlovou stěnou – „zrcadlový sál“ a posilovnu. Velká tělocvična svými rozměry a vybavením splňuje požadavky pro basketbalová utkání, volejbal i házenou. Pro tato utkání je nainstalován elektronický vyhodnocovací systém Nisasport se světelnou informační tabulí. Galerie v 1. patře podél celé tělocvičny umožňuje divákům pohodlně sledovat utkání. Sportovcům a cvičencům nabízí celkem 6 šaten (každou s kapacitou pro 30 osob) s přilehlými sprchami a umývárnou.

Jedná se o moderní budovu, proto nemusíme zvlášť zdůrazňovat vysokou úroveň technického i sociálního vybavení. Budova má programově řízenou vzduchotechniku k větrání a ohřevu vzduchu, vytápění je zajišťováno samostatnou plynovou kotelnou podle nastaveného režimu pro jednotlivé prostory v KTZ.

 

Celkový pohled na budovu
Velká tělocvična
Malá tělocvična
Velká tělocvična (17 x 30 x 7 m) Malá tělocvična (17 x 11 x 7 m)
Odsunutím mobilní stěny Nüsing lze vytvořit jeden tělocvičný sál (17 x 41 x 7 m)
Sál pohybové výchovy
Sál pohybové výchovy (zrcadlový sál) (6 x 15 x 6 m) Posilovna

Volné termíny k pronájmu od září 2023

Velká tělocvična (pro sporty basketbal, volejbal, futsal, …). Cena: 1 000 Kč/hod

– obsazena

Malá tělocvična. Cena: 550 Kč/hod

Úterý 16:30 – 19:30 hod
Pátek 16:30 – 19:30 hod

Sál pohybové výchovy (zrcadlový sál). Cena: 400 Kč/hod

Pátek 16:30 – 19:30 hod

Kontakt na správce KTZ

Ing. Karel Malík, telefon: 548 515 235, e-mail: karel.malik@sstebrno.cz