Studentská rada a Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament je živou součástí školy, který podporuje demokratickou atmosféru a pozitivní školní klima. Je komunikačním mostem mezi studenty, učiteli a vedením školy. V neposlední řadě je nepostradatelnou součástí Zdravé školy, coby dlouhodobě uplatňované koncepce podporující výchovu ke zdravému životnímu stylu. Školní parlament je tvořen 2 zástupci z každé třídy (92 žáků). Tito zástupci jsou v úzkém kontaktu s členy Studentské rady, kdy přinášejí aktuální návrhy a připomínky, které se ve třídě průběžně objevují.

Studentská rada

Studentská rada je výkonným orgánem Školního parlamentu. Má max. 12 členů, kteří poskytují zástupcům tříd i jednotlivým žákům prostor k diskusi nad aktuálními tématy. Setkávají se nejčastěji 1. a 3. středu v měsíci v knihovně. Zasedání Studentské rady se koná 1. pondělí v měsíci, nicméně členové Studentské rady diskutují návrhy a řeší konkrétní akce průběžně a projednávají je s koordinátorem Školního parlamentu a vedením školy.

Facebook – Studentská rada