Zpět k O škole

POHODOVÁ škola

pohodova_skolaCílem projektu POHODOVÁ škola je zdokonalení výuky účetnictví v jednom z možných ekonomických systémů na našem trhu ve studijních oborech ekonomika a podnikání. Hlavní prioritou je vytvoření propracovaného systému výuky účetnictví, který značně posílí kvalifikaci žáků. Jde o program dlouhodobé spolupráce středních, vyšších a vysokých škol se společností STORMWARE s.r.o, výrobcem ekonomického systému POHODA. Naše škola – Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace se do projektu zapojila v roce 2016.

Certifikát POHODA aneb Proč se nechat certifikovat

Mezi klíčové výhody projektu POHODOVÁ škola patří realizace odborných testů a udílení certifikací žákům, kteří projeví zájem o doložení svých praktických dovedností při práci v účetním systému POHODA, a to formou hodnověrného osvědčení přímo od výrobce programu na pobočce Brno: STORMWARE s.r.o., Vinařská 1a, 603 00 Brno. Na certifikaci žáky připraví certifikovaní učitelé.
Certifikací, která dokladuje kvalitu práce v účetním systému POHODA, si žáci zvýší své šance při hledání zaměstnání. Na poli absolventů budou konkurenceschopnější. Ihned po ukončení studia mohou buď pro svého zaměstnavatele, nebo ve svém vlastním podnikání kvalitně a bezchybně zpracovávat účetnictví. Fází prvotního, obvykle zdlouhavého zaškolování, které se většina absolventů nevyhne, už prošli během svého studia.

Průběh certifikace

Znalosti uchazeče ověřuje komplexní, tematicky a odborně vyvážený praktický test, na jehož splnění má uchazeč časový limit 5 hodin. Dostane písemné zadání a jednotlivé úkoly provádí přímo v programu POHODA. Úlohy prověří každou z klíčových oblastí tohoto programu.
Žáci i odborná veřejnost skládají shodné testy. Žáci nejsou na jednu stranu nijak zvýhodňováni (nemají jednodušší či lehčí verzi testu), na druhou stranu váha certifikátu, který získají po úspěšném složení testu, je tak mnohem větší.
Podrobnější informace o projektu POHODOVÁ škola naleznete zde: www.pohodovaskola.cz
Certifikovaní učitelé pro Střední školu technickou a ekonomickou Brno, Olomoucká, příspěvková organizace:
Ing. Bc. Martin Svoboda, DiS.
Ing. Pavel Hartmann

Přihlášky a další informace kabinet B13.

Koordinátor projektu:
Ing. Bc. Martin Svoboda, DiS., MBA
martin.svoboda@sstebrno.cz