Zpět k Projekty

Partner projektu Svazu strojírenské technologie

Projekt: „Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť“, CZ.1.07/1.1.16/01.0074

Termín realizace: 23/04/2012 – 31/12/2012

Všeobecným cílem 21měsíčního projektu, zahájeného 23. 4. 2012 je zlepšování podmínek pro výuku technických oborů, vylepšení výuky a transfer know-how z technologie do škol. K dosažení cíle bude inovována metodika CNC programování, která se po skončení projektu stane běžnou součástí školní výuky na zapojených školách. Svou náplní tedy projekt zlepšuje podmínky pro výuku technických oborů a zvyšuje motivaci žáků ve vzdělávání v těchto oborech. Projektem bude podporováno mj. i využívání ICT; součástí projektu je nákup výukových trenažérů, jejichž prostřednictvím se žáci zdokonalí v NC programování. Na realizaci praktické výuky se bude podílet partner TOS KUŘIM – OS,a.s.

Do projektu je zapojeno šest škol Jihomoravkého kraje:

–       Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61
–       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Blansko, Bezručova 33
–       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o.
–       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113
–       Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15
–       Střední odborná škola, Strážnice, Skácelova 890.

Cíle projektu budou dosaženy realizací čtyř klíčových aktivit (KA):

KA 01 Zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků v předmětu CNC programování

Cílem této klíčové aktivity je rozšíření dovedností 19 pedagogických pracovníků partnerských škol v oblasti řídicích CNC systémů, aby v přípravě svých žáků mohli co nejlépe reflektovat na praktické požadavky strojírenských podniků na CNC programátory. Klíčovou roli v této aktivitě hraje zapojený podnik TOS KUŘIM – OS, a.s. a další externí specialisté na řídicí systémy Heidenhain, Siemens a Fanuc.

Zapojené školy budou dovybaveny hardwarovým a softwarovým zařízením.

Rozvoj praktických dovedností pedagogů bude zaměřen na:

– programování pomocí CAM a CAD aplikací
– programování v řídicím systému Heidenhain
– programování v řídicím systému Fanuc
– simulační systém od společnosti Siemens
– nové trendy obrábění
– odladění programu na obráběcím stroji
– finální výroba.

KA 02 Zvýšení úrovně dovedností žáků v předmětu CNC programování (pilotní ověření)

V rámci realizace této KA bude výuka šesti partnerských škol pro 267 žáků obohacena působením odborníků z praxe s cílem posílení komunikace a spolupráce se zapojeným průmyslovým podnikem TOS KUŘIM – OS, a.s. Výuka programování na školách za účasti odborníka z praxe bude zaměřena na procvičování v dovednostech, jak využívat možností moderních řídicích systémů ve vazbě na praktické výstupy. Součástí realizace klíčové aktivity bude jednodenní stáž ve společnosti TOS KUŘIM – OS, a.s., kde se žáci seznámí s realizací naprogramovaného výstupu (obrobku) na reálném stroji.

KA 03 Ověření progrese úrovně znalostí žáků – lektorské dny

Významným prvkem této KA je unikátní možnost soutěžního ověření dovedností v CNC programování žáků 3. nebo 4. ročníků partnerských škol při příležitosti MSV 2012 a 2013 v Brně ve 3 učebnách pro řídicí systémy Fanuc, Siemens a Heidenhain. V roce 2012 se soutěže zúčastní 21 žáků a v roce 2013 24 žáků zapojených škol.

KA 04 Příprava výukových materiálů předmětu

Cílem této KA a jedním z hlavních výstupů projektu bude zpracování vzorových učebních osnov a úprava učebních materiálů předmětu CNC obrábění zapojených škol zaměřené na školní rok 2012/2013 a další roky, a to za účasti zástupců žadatele a zapojených škol.

Informace_k_realizovani_KA01_KA03_JMK
FOTO_KA01_1. den školení v TOS KUŘIM_28.06.2012
FOTO_KA01_2. den školení v TOS KUŘIM_23.10.2012
FOTO_KA01_3. den školení v TOS KUŘIM_24.10.2012
FOTO_KA01_4. den školení v TOS KUŘIM_29.10.2012