Zpět k Projekty

Vzdělaný učitel – úspěšný absolvent

logo_EU_vzd_ucitel
V souladu s Výzvou Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, byla naší škole schválena dotace na realizaci projektu s názvem

„Vzdělaný učitel – úspěšný absolvent“
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006806.

výše dotace celkem 2 794 417,00 Kč
datum zahájení fyzické realizace projektu 3. října 2017
datum ukončení fyzické realizace projektu 3. října 2019

Aktivity realizované v rámci projektu:

III/1.3 Školní psycholog – personální podpora SŠ
III/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin
III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
III/2.4 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ zaměřené na inkluzi – DVPP v rozsahu 24 h
III/2.5 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin
III/2.8 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
III/2.9 Tandemová výuka na SŠ
III/2.10 Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ
III/2.13 Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
III/2.14 Nové metody ve výuce na SŠ
III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Na realizaci projektu se v průběhu dvou let budou podílet učitelé teoretické i praktické výuky.