Zpět k Projekty

Projekt „Škola progresivních průmyslových technologií“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006761

Po několikaleté přípravě a roku realizace byl dne 19. 11. 2019 ukončen slavnostním otevřením největší investiční projekt naší školy s názvem „Škola progresivních průmyslových technologií“. Projekt byl
realizován v rámci integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ITI).

Projektovým záměrem byly v první etapě stavební úpravy nevyhovujícího a nevyužívaného prostoru v suterénu školy na nové moderní odborné učebny a posluchárnu. V druhé etapě se jednalo o vybavení nově
vybudovaných čtyř učeben moderními učebními pomůckami, technologiemi a nezbytným příslušenstvím.

Konkrétně se jedná o jednu specializovanou učebnu elektrotechnického měření, vybavenou laboratorními stoly s potřebnými měřícími přístroji, střídavými i stejnosměrnými zdroji, vizualizérem a uzavřeným televizním okruhem. Druhá učebna je zaměřená na aktivní výuku výpočetní techniky s 15 žákovskými PC a 1 učitelským PC, interaktivní tabulí a 3D tiskárnou. Třetí učebna je zaměřena na praktickou výuku  počítačových sítí. V ní je počítáno s 15 žákovskými a jedním učitelským PC, 4 RACKY (rozvodné skříně pro routery a switche) a interaktivní tabulí. Čtvrtá učebna je posluchárna pro 60 žáků ke konání odborných kurzů a seminářů. Tato posluchárna má stupňovité stavební uspořádání.

Třetí etapa obnášela modernizaci stávajících učeben programování CNC strojů pro obor Mechanik seřizovač CNC. Zde projekt řešil náhradu šesti dosluhujících výukových CNC strojů, za nové moderní s řídicími systémy používanými v průmyslu – Sinumeric, Fanuc a Heidenhain.

Nové prostory po rekonstrukci a dílny s novými CNC obráběcími stroji

odborná učebnaodborná učebna odborná učebna odborná učebna