Zpět k Projekty

Projekt OPVK „Pojďme se dotknout ICT“

Od 31. 10. 2014 je naše škola zapojena do dalšího projektu OPVK „Pojďme se dotknout ICT“. Realizátorem projektu je Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. Partnerem projektu je firma Code Creator, s.r.o. a 42 škol, z toho 35 ZŠ a 7 SŠ.

 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0016
 • Název operačního programu: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.1
 • Název priority: Počáteční vzdělávání
 • Číslo oblasti podpory: 7.1.3
 • Název oblasti podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
 • Celkový rozpočet projektu: 37.775.654 Kč, z toho partneři 26.508.894 Kč.
 • Délka trvání projektu: 31. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Projekt je rozdělen do 7 klíčových aktivit:

 • Vzdělávání ředitelů
 • Mentoring
 • Metodik ICT
 • Využití stávajících ICT
 • Využití mobilních zařízení ve výuce
 • Oborové didaktiky
 • Evaluace

V rámci projektu bylo dne 7. 11. 2014 vyhlášeno výběrové řízení na dodávku mobilních zařízení.

Odkaz: www.krajbezkorupce.cz