Zpět k Projekty

Projekt PolyGram

logolink
1. 12. 2017 byl na naší škole uveden v život projekt PolyGram – Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358). Projekt, jehož trvání je plánováno až do konce roku 2020, si stanovuje za cíl hned několik klíčových aktivit:
28309831_1009973845832446_712892614_o

  1. organizování kroužků na naší škole – v této chvíli fungují kroužky Kovářský, Puškařský, Programování CNC a kroužek E-sporty.
  2. sdílení odborných učeben – naši žáci jezdí dle dohodnutého časového harmonogramu na SŠEE Sokolnice, do učebny obnovitelných zdrojů, kterou naše škola nemá k dispozici a také na SPŠ Purkyňova Brno, do odborné učebny optiky a metaliky. Na oplátku jezdí žáci uvedených SŠ do odborných učeben mechatroniky a audio, které jsou k dispozici na naší škole. V nejbližší době k nám začnou jezdit i žáci ZŠ Novolíšeňská a ZŠ Heyrovského, pro které chystáme odborné dílny. Dále se naši žáci každý měsíc účastní odborných přednášek na FIT VUT Brno.
  3. V rámci tohoto projektu bude zrealizován i nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných dílen.

výše dotace celkem 2 690 334,15 Kč
datum zahájení fyzické realizace projektu 1. prosince 2017
datum ukončení fyzické realizace projektu 31. října 2020