Zpět k Projekty

Projekt iKAP JMK II, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177

Naše škola se od 1.9. 2020 zapojila do projektu iKAP JMK II, který navazuje na úspěšný projekt PolyGram, realizovaný v letech 2017–2020. V rámci projektu iKAP JMK II, který bude trvat až do roku 2023, budou na naší škole probíhat tyto klíčové aktivity:
 
Realizace odborných kroužků, klíčová aktivita KA05 – 1

 • Kovářský, vede pan Ing. Tomáš Rudolf
 • Robotika a RC technika , vede pan Bc. Zdeněk Ondráček
 • Digitální fotografie, vede pan Ivo Bareš
 • FabLab, vede pan Bc. Vít Gajdoš
 • Puškařský, vede pan Miloš Pruša
 • Programování, vede pan Jiří Linhart
 • Programování CNC strojů a 3D tiskáren, vede pan Marek Dvořák
 • Robotika, vede pan Radek Kusák
 • Za hlavní cíl si tato aktivita vytyčila prohlubování praktických dovedností z odborných    předmětů a naučit se něco nového i mimo obor, který žák studuje na naší škole. Všechny kroužky probíhají v odborných učebnách na naší škole v rámci volnočasových aktivit v odpoledních hodinách.
   
  Sdílení odborných učeben, klíčová aktivita KA05 – 2
  V rámci této aktivity naši studenti navštěvují učebnu Obnovitelných zdrojů na SŠEE Sokolnice, p. o. a odbornou učebnu Optiky a metaliky na SPŠ Purkyňova, Brno, p. o. Žáci uvedených partnerských škol zase navštěvují naše učebny Mechatroniky a Audio. Cílem aktivity je umožnit žákům seznámit se s obory, které jim jejich mateřská škola není schopna nabídnout.
   
  Sdílení odborných učeben žáky ZŠ na naší škole, klíčová aktivita KA05 – 2
  Rádi bychom v rámci tohoto projektu pokračovali ve Sdílení se ZŠ, kdy žáci převážně 8. ročníků ZŠ přijíždí k nám do školy, kde se jim věnují mistři odborného výcviku. Žáci se např. podívají  k CNC stroji, na dílnu „Puškařů“, v dílně „Robotiky“ si sestaví autíčko a díky aplikaci v tabletu, mobilu s ním pak jezdí po škole. Poslechnou si např. vše kolem 3D tisknu, vyzkouší si upravovat fotografie, zkouší si programovat v Solid Works, malují 3D perem, atd. Cílem aktivity je vzbudit v žácích ZŠ zájem o polytechnické vzdělávání a případně je i nasměrovat ke správné volbě dalšího vzdělávání po ukončení ZŠ.
   
  Pro naše žáky 3. a 4. ročníků IT oboru je nachystán blok 6ti přednášek ke Kybernetické bezpečnosti, klíčová aktivita KA05 – 2
  Přednášky pro nás realizuje externí lektor Ing. Jiří Sedláček ze společnosti Network Security Monitoring Cluster, Brno . Žáci v rámci této aktivity navštíví i KYBO – Kybernetický polygon MU Brno. Za hlavní cíl si takto aktivita vytyčila doplnit aktuální informace z oblasti Kybernetického prostoru u našich žáků IT oboru.
   
  Z finančních prostředků projektu nakoupíme moderní pomůcky a materiál, který budou žáci využívat během uvedených aktivit.
   
  Ing. Alena Jirásková
  odborný garant projektu iKAP JMK II