Zpět k Projekty

Projekt kybernetická bezpečnost

Na základě výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost Integrovaného regionálního operačního programu byla naší školou v říjnu 2017 zpracování a podána žádost o dotaci EU na projekt „Kybernetická bezpečnost SŠTE Brno“. V březnu 2018 byla žádost akceptována pod číslem CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006605 a škole přiznána dotace ve výši 4. 633. 695,- Kč z celkových předpokládaných nákladů projektu ve výši 5. 148. 550,- Kč.

Následně byly zpracovány zadávací podmínky veřejné podlimitní zakázky „Dodávka technických opatření kybernetické bezpečnosti SŠTE Brno“. V průběhu července a srpna 2018 proběhlo zadávací řízení na tuto veřejnou zakázku. Z důvodu podání nabídky jednoho uchazeče bylo zadávací řízení zrušeno. V podzimních měsících 2018 bude vypsáno nové zadávací řízení, realizace projektu by měla být ukončena v červnu 2019.