Zpět k Projekty

Projekty financované EU

12/ Výměna zkušeností a metod ve vyučování odborných témat v anglickém jazyce
Název (CZ): Výměna zkušeností a metod ve vyučování odborných témat v anglickém jazyce
Název (EN): Exchanging experience and methods in teaching technical subjects in English
Číslo projektu: CZ/06/A/EX//134148
Trvání projektu: 01/09/2006 – 31/01/2007
Trvání výměny: záři 2006, 1 týden
Partner: Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Zespółu Szkół Nr 3, Ostrowiec Sw., Polsko
Účastnici: 4 učitele
Financování: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v rámci Programu celoživotního učení program Leonardo da Vinci – 1728,- EUR
vlastní zdroje – 382,79,- EUR

11/ Zvyšování odborných kompetencí studentů oboru Informační Technologie v zahraničních firmách
Název (CZ): Zvyšování odborných kompetencí studentů oboru Informační Technologie v zahraničních firmách
Název (EN): Enhancing professional skills and competencies of Information Technology students in foreign firms
Číslo projektu: CZ/09/LLP-LdV/IVT/134027
Trvání projektu: 10/10/2009 – 26/08/2010
Trvání stáže: květen 2010, 2 týdní
Partner: Totnes European School, 4 Birdwood Court, Totnes, Velká Británie
Účastnici: 16 žáků
Financování: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v rámci Programu celoživotního učení program Leonardo da Vinci – 25 968,- EUR
Dotační program DO SVĚTA! 2010, Jihomoravský kraj – 142 920,52 Kč

10/ Získejme evropské zkušenosti – stáž studentů oboru Ekonomika a Management
Název (CZ): Získejme evropské zkušenosti – stáž studentů oboru Ekonomika a Management
Název (EN): Enhancing European skills – Business and Management students’ placements
Číslo projektu: CZ/11/LLP-LDV/IVT/134144
Trvání projektu: 10/08/2011 – 31/12/2012
Trvání stáže: listopad 2011, 2 týdní
Partner: Totnes European School, 4 Birdwood Court, Totnes, Velká Británie
Účastnici: 14 žáků
Financování: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v rámci Programu celoživotního učení program Leonardo da Vinci – 24 305,- EUR
Dotační program DO SVĚTA! 2010, Jihomoravský kraj – 50 000,- Kč

9/ Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností
Název (CZ): Odborná stáž v Evropě – zlepšení odborných dovedností
Název (EN): Work placements in Europe – improvement of professional skills
Číslo projektu: CZ/13/LLP-LdV/IVT/134229
Trvání projektu: 01/10/2013 – 07/08/2014
Trvání stáže: květen – červen 2014, 4 týdní
Partner: Language Solution, 286/5 Charter House, Lord Montgomery Way, Portsmouth, Velká Británie
Účastnici: 18 žáků
Financování: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy v rámci Programu celoživotního učení program Leonardo da Vinci – 40 000,- EUR
Dotační program DO SVĚTA! 2010, Jihomoravský kraj – zatím 0

8/ Operační program UNIV 2 KRAJE – podpora celoživotního vzdělávání / OPVK /
Příjemce dotace NÚOV Praha
ISŠ-COP Brno – tvorba vzdělávacích programů dalšího vzdělávání a realizace 1.etapy pilotního
ověřování vzdělávacího programu „Obrábění kovů na univerzálních strojích“. Další vzdělávací
programy : „Programování a obsluha CNC strojů“ a „Konstruování na PC ve 3D“.

7/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost / OPVK /
Prioritní osa:       Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název projektu:  Nové metody výuky mechatroniky, strojírenských oborů, mikroprocesorové
techniky a ICT.
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.02/01.0083
Náklady projektu: 8 900 000,- Kč
Období realizace: 04/2009 – 03/2012

6/ Regionální operační program / ROP /
Prioritní osa: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Oblast podpory:  3.4 Veřejné služby regionálního významu
Název projektu:   Regionální centrum mechatroniky
Registrační číslo: CZ.1.11./3.4.00/01.00049
Náklady projektu: 4 972 000,- Kč
Období realizace: 10/2008 – 09/2009

5/ Operační program Životní prostředí- zateplení obvodových stěn, výměna oken a zateplení střechy.
Název projektu: Rekonstrukce pláště a zateplení fasády budov ISŠ-COP, Brno, Olomoucká 61
Náklady projektu: 18 320 000,- Kč
Období realizace: 06/2007 – 12/2008

4/ Program ESF 2004-2006 / ESF /
Název projektu: Rekvalifikační kurzy pro CNC obrábění v Jihomoravském kraji
Náklady projektu: 5 749 230,- Kč
Období realizace: 06/2006 – 05/2008

3/ Program SROP 2004-2006 / Státní regionální operační program = SROP /
Název projektu: Vybudování tří center odborného vzdělávání v oblasti CNC obrábění v Jihomoravském kraji
Náklady projektu: 13 498 794,- Kč
Období realizace: 02/2006 – 08/2006

2/ Program INTERREG IIIA
Název projektu: Podpora profese mechatronik-krok ke vzájemnému uznávání kvalifikací v rámci EU
Náklady projektu : 4 077 000,- Kč
Období realizace: 01/2006 – 12/2007

1/ Program Phare 2003 RLZ
Název opatření:   OP 1.1 – Posílení aktivní politiky zaměstnanosti
Název projektu:   Rekvalifikační kurz na nové povolání mechatronik
Identifikace programu:    CZ2003/005-601.08.02
Číslo grantové smlouvy: GS 1.1/ 005
Náklady projektu : 2 120 000,- Kč
Období realizace: 05/2005 – 08/2006