Zpět k Projekty

Projekt – Vlak pro Evropu

comenius_80.gif
vlak.jpg
„Vlak pro Evropu“

 

 • Naše škola je zapojena do programu Comenius , který koordinuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) v rámci vzdělávacích programů mezinárodní spolupráce.
 • Projekt se realizuje pod názvem  „Evropský CNC projekt – Vlak pro Evropu“ a jeho cílem je spolupráce evropských středních škol se strojírenským zaměřením v oblasti CNC techniky.
 • Účast na  projektu nám nabídla v roce 2006 německá škola Berufsschule  BBS Bad Kreuznach, která je koordinující školou projektu, a naše škola je jedinou školou v ČR, která je do projektu zapojena.
 • V listopadu 2006 jsme se zúčastnili přípravné návštěvy u koordinující školy, kde jsme se společně se 14 evropskými školami dohodli na  zaměření, náplni  a cílech (rozměry vlaku) tohoto svým rozsahem a počtem zúčastněných škol  největšího evropského projektu v rámci Comenius-Partnerství škol.
 • Po přípravné návštěvě se do termínu podání přihlášky do projektu přihlásily další evropské školy, takže v současné době je v projektu zapojeno 24 škol z 22 evropských zemí.
 • Obsahem projektu je:
  • Spolupráce partnerských škol v oblasti  CNC techniky
  • Společným produktem této spolupráce bude „Vlak pro Evropu“, který bude složen z funkčních modelů lokomotiv a vagónů a má charakterizovat integraci evropských škol v oblasti CNC techniky
  • Lokomotivy budou společným návrhem žáků škol, každá škola vyrobí několik součástí pro lokomotivy
  • Vagony budou vyrobeny podle vlastních návrhů žáků škol a mají specifikovat zemi školy
  • V závěru projektu bude „Vlak pro Evropu“ společně sestaven a jako příklad evropské spolupráce představen v prostorách evropského parlamentu
 • Projektové aktivity jsou organizovány do 3 pracovních skupin :
  • Skupina A – lokomotivy
  • Skupina B – součásti
  • Skupina C – všeobecná podpora
   Každá škola pracuje v těchto skupinách  na konkrétních úkolech
 • Pracovní schůzky:
  1. schůzka: 4.12. – 10.12. 07, Lycee Rascol, Albi, Francie (foto)
  2. schůzka: 16.4. – 21. 4. 08,   Instituto d’Instruzione Superiore, Ivrea Itálie (foto)
  3. schůzka: 21.10. – 28.10. 09 Salesians de Sarriá, Barcelona, Španělsko (foto)
  4. schůzka: 20.4. –  28.4. 09, Berufsschule Bad Kreuznach, SRN, Geel, Belgie