Zpět k Projekty

Pracoviště mechatronického CNC obrábění

rop

Pracoviště mechatronického CNC obrábění

Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.4.00/42.01624

Příjemce dotace: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 61

Výzva: 3.4 – Veřejné služby regionálního významu

Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Oblast podpory: 11.3.4 Veřejné služby regionálního významu

Poskytovatel podpory: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod

Celkové náklady: 7 200 000,00 Kč

Dotace: 7 168 270,00 Kč

Stručný popis a realizace projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod poskytla dotaci na projekt s názvem „Pracoviště mechatronického CNC obrábění“.

V rámci projektu byl realizován nákup čtyř kusů mechatronických produkčních CNC soustruhů a jednoho kusu digitálně optického přístroje na seřizování nástrojů pro CNC stroje.

Dochází tak k rozšíření vybavení regionálního centra víceosého obrábění – zařízení pro odborné vzdělávání, kde žáci oborů obráběč kovů CNC a mechanik seřizovač CNC strojů získají nejnovější poznatky, znalosti a praktické zkušenosti v oblasti obsluhy CNC strojů. Cílem projektu bylo vytvoření školícího pracoviště, které pozitivně ovlivňuje konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. V důsledku lepšího moderního vybavení školy jsou lépe naplňovány aktuální potřeby trhu práce.

Projekt byl realizován od 27. 6. 2014 do 30. 9. 2015.