Zpět k Projekty

Projekt „Centrum přesného strojírenství“

Na naší škole se výuce klasického obrábění věnujeme osmdesát let, CNC obrábění více jak dvacet let a máme k tomu vybavené dílny a specializované učebny.
Vybavení v oblasti klasických strojů – soustruhů a frézek, které je nutným základem pro následnou výuku CNC obrábění, velmi rychle stárne. Ve školních dílnách jsou stroje z šedesátých let, tzn. z doby původního učiliště Zbrojovky Brno. Vzhledem k jejich opotřebovanosti a nepřesnosti je nezbytné je nahradit novými.

Proto byla v červenci 2016 podána projektová žádost z programu IROP s názvem Centrum přesného strojírenství, která řeší inovaci vybavení ve čtyřech dílnách (dvě soustružny a dvě frézovny) náhradou zastaralých strojů novými moderními s digitálním odměřováním a s přesností minimálně 0,01mm. Pro zlepšení návaznosti ve výuce z klasického na CNC obrábění je třeba doplnit v dílně CNC obrábění další dva chybějící CNC stroje – frézovací centra.

V srpnu 2017 byla tato projektová žádost Ministerstvem pro místní rozvoj přijata pod číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001554 s celkovými uznatelnými náklady 24950000,00 Kč . Ve školním roce 2017/2018 byly započaty všechny přípravné práce pro realizaci – vypsáno výběrové řízení na dodavatelů strojů, vybrán dodavatel klasických i CNC strojů, vyklizeny a připraveny prostory pro nové stroje v hale strojních oborů.

Koncem srpna 2018 byly stroje dodány a nainstalovány tak, aby od 1. 9. 2018 mohla na nich být zahájena výuka. Plánované ukončení celého projektu „Centrum přesného strojírenství“ je do 30. 9. 2018.
Celkový přehled plánovaných nahrazovaných strojů:

  • 20 kusů soustruhů s digitálním odměřováním
  • 17 kusů frézek s digitálním odměřováním
  • 1 kus bruska na plocho
  • 1 kus bruska na kulato
  • 2 kusy 4-osé frézovací obráběcí CNC centrum M4.