Zpět k Projekty

Regionální centrum víceosého obrábění

rop

V červnu 2012 byla škole schválena projektová žádost v operačním programu CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod, prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory 11.2.4. Veřejné služby regionálního významu, název výzvy 3.4. – Zařízení pro vzdělávání včetně technického vybavení pro výuku.
Předmětem projektu byl nákup 2 víceosých CNC obráběcích strojů – sedmiosého CNC soustruhu a pětiosého CNC frézovacího obráběcího centra. Dojde tak k vytvoření centra víceosého obrábění, kde žáci oboru obráběč kovů CNC a mechanik seřizovač CNC strojů získají nejnovější poznatky, znalosti a praktické zkušenosti v oblasti obsluhy víceosých CNC strojů.
Hlavním cílem projektu je zajistit lepší uspokojování potřeb trhu práce v JMK. Touto potřebou v oblasti strojírenství je právě pracovní síla, která umí obsluhovat nejen běžné CNC stroje (dvou a tříosé), ale i ty víceosé. Víceosé CNC stroje představují pro strojírenský průmysl poměrně novou technologii, která je využívána stále častěji díky jejich výhodám. Pro zajištění kvalifikované pracovní síly pro obsluhu těchto strojů však musí zaměstnavatelé zajistit zaměstnancům vlastní školení či rekvalifikaci. Právě tuto nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou pracovní síly schopné obsluhovat víceosé CNC stroje chce naše škola realizací tohoto projektu odstranit.
Sekundárním cílem projektu je poskytnout žákům naší školy nejnovější informace a poznatky z oblasti strojírenství tak, aby byli schopní po svém nástupu do zaměstnání kvalifikovaně pracovat a uspokojit požadavky zaměstnavatele v oblasti obsluhy víceosého CNC stroje. Důsledkem toho bude zvýšení atraktivity uvedených oborů na naší škole a dojde k nárůstu žáků studujících tyto obory.
Na jaře 2013 byly zpracovány zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku strojů, v červnu 2013 realizováno samotné výběrové řízení a vybrán dodavatel na dodávku obou CNC strojů. Po dořešení administrativních problémů byly s ročním zpožděním oba stroje v srpnu 2014 dodány a od září 2014 byla na nich zahájena výuka víceosého obrábění na naší škole.