Zpět k Projekty

Dlouhodobá spolupráce SŠTE Brno s VUT Brno – FEKT

sste_VUTDlouhodobá spolupráce SŠTE Brno s VUT Brno – Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií pod názvem „Pokročilá praktika v elektrotechnice“ byla nastartována díky projektu OPVK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ již v roce 2013. Účelem je přiblížit našim žákům oboru mechanik elektrotechnik studium na vysoké škola a využít bohaté materiální vybavení laboratoří VUT pro výuku, kterou naše škola nemůže v dostatečné míře zajistit.
Hlavní částí spolupráce jsou Demonstrační úlohy pro žáky SŠTE Olomoucká 61, které probíhaly od října 2013 a pokračují dodnes. Jejich náplní jsou praktická cvičení v laboratořích VUT Brno – FEKT od témat jako například „Monitorování mobilních komunikačních sítí v reálném čase“, „Simulace a realizace elektronických obvodů“, „Aplikace digitální techniky“, „Testování fotovoltaických článků“, „Měření barevných vlastností světelných zdrojů“, „Příjem a kvalita digitální zemské televize DVB-T“ a řada dalších zajímavých témat.
Tři třídy třetích ročníků maturitního oboru Mechanik elektrotechnik každý pátek na dvě hodiny navštěvují po částech s vyučujícími domluvený cyklus přednášek a praktických úloh. Našim žákům je vždy v první části formou prezentace předvedena tématika, obor studia, na kterém se nachází a začlenění do semestru ve studiu konkrétního zaměření. Pak ve druhé části si naši žáci sami změří a vyzkouší nějakou vybranou úlohu, která je jim vysvětlena a dostanou k ní studijní materiály a návody. Přitom se mohou seznámit nejen s nejmodernějšími přístroji a vybavením, ale i částečně se systémem a stylem výuky na vysokých školách, s přístupem vysokoškolských pedagogů i nutností podstatně většího úsilí k samostatnému přístupu ke konkrétnímu úkolu.
sste_VUT2


 Vysoce oceňujeme přístup jednotlivých vyučujících z VUT k našim žákům. Snaží se našim žákům systém na vysoké škole co nejlépe vysvětlit a často i problematiku mnohdy složitější, než doposud poznali v rámci studia u nás na střední škole. Podnícen tím byl dle ohlasů i jejich zájem o další studium na vysoké škole, což je nedílnou součástí nejen celého projektu, ale snahou naší školy. Pro naše žáky má jistě tato aktivita přínos nejen po stránce zvýšení úrovně znalostí i dovedností v praktické elektronice, ale i v seznámení se se svou budoucí vysokou školou se všemi jejími obory a v neposlední řadě i s prostředím, které je v mnoha stránkách odlišné od našeho středoškolského.