Stáž Portsmouth 2014

Na začátku školního roku, jsme dostali informaci, že se můžeme zúčastnit měsíční stáže v Anglii. Po absolvování téměř ročního přípravného kurzu byli vybráni ti nejlepší z nás, kteří se mohli stáže zúčastnit.

Paní učitelka nás připravila na všechny možné životní situace, se kterými se můžeme setkat.

V den odjezdu jsme se začali scházet u autobusu, který nás odvezl do přímořského města Portsmouth, ve kterém jsme po celý měsíc žili v anglických rodinách. Během pobytu v cizích domácnostech jsme měli možnost nahlédnout do běžného života Angličanů a poznat jejich zvyky a tradice.

Po příjezdu si každého z nás vyzvedli naši angličtí rodiče a odvezli k nim do rodin. Tam jsme se seznámili s prostředím a s našimi novými rodinami.

V pondělí už jsme nastoupili do práce, každý do jiné firmy a bylo jen na nás jak se s tím popereme. Myslím, že jsme si všichni poradili a nikdo z nás neměl problémy. Většina z nás pracovala v charitativních obchodech, ve kterých jsme byli zaškoleni například k práci s pokladnou a účtováním pod dozorem. V práci jsme se seznámili se spoustou různých lidí a získali cenné kontakty a zkušenosti do budoucna.

O víkendech, kdy jsme měli volný čas, jsme jezdili po různých výletech. Tam jsme se střetávali se všemi žáky, co se účastnili stáže a my se tak mohli dělit o naše zážitky z pracovního týdne. Náš první výlet vedl na ostrov Isle of Weight, který jsme projeli dvoupatrovým autobusem a viděli překrásné útesy. Někteří z nás neodolali čistému moři a dokonce se i koupali. Mezi další výlety nesmělo patřit hlavní město Anglie Londýn, přístavní město Brighton, město krále Artuše Winchester a také jsme se byli podívat v přístavu v našem domácím městě Portsmouthu na lodě královny Viktorie. Ve volném čase jsme si mohli město sami projít nebo jsme se setkali všichni v městském parku, kde jsme grilovali.

Myslím si, že každému z nás stáž něco dala. Ať už je to zvýšení sebevědomí nejenom v jazyce, získání nových přátel nebo zkušeností, které nám navždy zůstanou.
Během stáže jsme si užili příjemné chvíle, za které jsme všichni moc rádi.

Netopilová Pavlina
EPO 4A